Varování před klimatickými změnami je tak dalším fascinujícím objevem egyptské kultury.

Český vědec našel v hrobce egyptské královny varování pro dnešní dobu

Hrobky objevené v průběhu let byly nesmírně užitečné pro poznání toho, jak Egypťané a jejich králové žili. Mezi těmito objevy byla i hrobka egyptské královny.

Hrobka, o které mluvíme, je hrobka královny Chentkaus III.. Ta je v reliéfech na stěnách hrobky nazývána ""manželkou a matkou krále". Naznačuje to, že na trůn nastoupil její syn.". Byla manželkou faraona Neferefreho, také známého jako Nefret a žila přibližně v roce 2450 př. n. l.

Nalezená hrobka byla objevena jihozápadně od Káhiry na nekropoli Abúsír. Archeologickou expedici, které se účastnil tým českých archeologů, vedl Miroslav Bárta z Českého egyptologického ústavu.

V hrobce byla nalezena řada předmětů, velmi cenných pro každého egyptologa. Královna, která žila před 4 500 lety, patří do období V. dynastie, ale až do nálezu hrobky se o její existenci nic nevědělo. Egyptské ministerstvo pro starožitnosti oznámilo, že nález odhalil neznámou část historie V. dynastie (2 500-2 350 př. n. l.) a potvrdil význam žen u dvora. Bylo v ní také varování pro dnešní svět.

Čeká nás katastrofa

V době, kdy žili Neferefre a královna Chentkaus III., se Egypt nacházel pod vlivem nepotismu, nástupu demokracie a vlivu mocenských skupin. V hrobce byly nalezeny různé zvířecí kosti, dřevořezby, keramika a měď. Podle Miroslava Bárty představovaly tyto předměty královnino pohřební agapé. Potravu, o níž se věřilo, že ji bude potřebovat v posmrtném životě.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Kromě předmětů, s nimiž je zvykem pohřbívat egyptskou královskou rodinu, byly v hrobce uloženy ostatky Chentkaus III. Jejich stav poskytl zajímavé údaje o životě královny egyptské říše.

Po smrti Neferefre a královny Chentkaus III. byl Egypt vlivem klimatických změn sužován suchem. Plantáže bez vody postihly úrodu, klesly daňové příjmy, státní aparát upadal. Udržet celistvost Egypta a jeho ideologii bylo více než obtížné. Tato hrobka je tak výstrahou pro moderní svět, který dnes čelí mnoha výzvám. Protože nejsme jiní než tehdejší Egypťané, může nás snadno postihnout katastrofa. Událost způsobená změnou klimatu má totiž pokaždé závažné důsledky.

Zdroje:

anciently.net

www.dailymail.co.uk

mystery.iruil.com