Jsme jedinečně nebezpečný druh. Změnili jsme klima planety. Vyhubili jsme mamuty i lenochody a další spousty druhů živočišné říše. Zničili jsme pláně a lesy kvůli zemědělství a změnili více než polovinu rozlohy planety. Nejnebezpečnější jsme však pro ostatní lidské populace, protože soupeříme o zdroje a půdu.

Druhy „lidí“ postupně vymíraly

Aniž by predátoři kontrolovali naše počty, lidská populace rostla. Před 300 000 lety žilo na Zemi devět lidských druhů, zato nyní je tu jen jeden. Vzhledem k tomu, jak rychle objevujeme nové druhy, je pravděpodobné, že další na své objevení teprve čekají.

Na dokument o obyvatelích Země se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Neandrtálci byli zavalití lovci přizpůsobení chladným stepím Evropy, příbuzní denisované obývali Asii, primitivnější Homo erectus žil v Indonésii a Homo rhodesiensis ve střední Africe. Vedle těchto druhů žilo ještě několik méně početných druhových skupin s malým vzrůstem a malým mozkem: Homo naledi v jižní Africe, Homo luzonensis na Filipínách, Homo floresiensis ("hobiti") v Indonésii a záhadní jeskynní lidé rudých jelenů v Číně.

Zmizení dalších druhů lidí připomíná masové vymírání, za nímž však nestojí žádná zjevná ekologická katastrofa - sopečné erupce, klimatické změny, dopad asteroidu. Naopak, bylo způsobeno rozšířením nového druhu, který se vyvinul před 260 000-350 000 lety v jižní Africe: Homo sapiens. Právě šíření moderních lidí z Afriky způsobilo šesté masové vymírání. To trvalo více než 40 000 let. Ptáme se, zda jeho oběťmi byli i jiní lidé?

Kde vzniká násilí?

Tematice násilí se věnovali mnozí filozofové a sociologové. Optimisté vykreslují rané lovce-sběrače jako mírumilovné, ušlechtilé divochy. Jsou zastánci názoru, že násilí vytváří naše kultura, nikoliv naše přirozenost.

Násilí bylo hlavní příčinou úmrtí mužů v těchto společnostech a války zaznamenaly vyšší počet obětí na osobu než první a druhá světová válka. Naopak terénní studie, historická svědectví a archeologie ukazují, že války v primitivních kulturách byly intenzivní, všudypřítomné a smrtící. Již tehdy používali lidé neolitické zbraně, které byly v kombinaci s taktikami nájezdů a přepadávání ničivě účinné.

Temné stránky lidské přirozenosti

Nemáme důvod si myslet, že raný Homo sapiens byl méně teritoriální, násilnický, netolerantní a méně lidský. Lidé vždy usilovali o rozšíření území, o moc a slávu. Historie je plná těchto příkladů, od zničení Kartága Římem až po dobytí Západu Američany a britskou kolonizaci Austrálie. Známe genocidy i etnické čistky a podobně jako jazyk nebo používání nástrojů je schopnost a tendence ke genocidě neodmyslitelnou, instinktivní součástí lidské přirozenosti. Staré kosti a artefakty ukazují, že násilí je staré jako lidstvo samo.

Přitom je nepravděpodobné, že by ostatní lidské druhy byly o mnoho mírumilovnější. Válka vznikla ještě před evolucí člověka, jelikož i na kostrách neandertálců jsou patrné úrazy odpovídající válečným konfliktům. Důmyslné zbraně však poskytly druhu Homo sapiens vojenskou výhodu. Jeskynní malby, řezby a hudební nástroje naznačují sofistikovanou schopnost abstraktního myšlení a komunikace. Jsou důkazem toho, že lidé byli schopni spolupracovat, plánovat, vytvářet strategie, manipulovat a klamat. Tyto vlastnosti se staly naší ultimátní zbraní.

Predátor Homo sapiens

Archeologické nálezy a fosilie ukazují, že během několika tisíc let po našem příchodu neandrtálci zmizeli. Stopy neandertálské DNA u některých euroasijských lidí dokazují, že jsme je nenahradili až po jejich vymření. Naopak jsme obývali Zemi současně, setkali jsme se a pářili se. Jiné vzorky DNA vypovídají o dalších setkáních s archaickými lidmi, s denisovany i Homo erectem, dokonce i africkými genomy. Ukazuje se, že všechny tyto druhy vymizely až po setkání s námi. Co je příčinou?

Na dokument o tom, kdo zde žil před námi, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Odpověď je prostá: růst populace. Lidé se množí exponenciálně a naše evoluční historie ukazuje, že jakmile se lidé stali kooperativními lovci, neměli žádné predátory. Populace rostla tak, že využívala dostupné zdroje. Další populační růst a nedostatek potravy nevyhnutelně vedl kmeny ke konfliktům o potravu a území. Válka se stala kontrolním mechanismem růstu populace, možná tím nejdůležitějším.

I když naše likvidace jiných druhů pravděpodobně nebyla plánovaným a řízeným úsilím, konečný výsledek byl stejný. Moderní lidé by své nepřátele vyčerpali a zabrali jejich území. Byl to dlouhodobý proces, který však z našeho druhu udělal nebezpečného predátora sám sobě.

Zdroje:

theconversation.com, www.science.org, www.ancient-origins.net