Brontoterové byli nosorožcům podobní tvorové, kteří patřili do čeledi Brontotheriidae, jež je překvapivě blízce příbuzná moderním koním. Žili přibližně před 56 až 34 miliony let, na konci eocénu. Zpočátku byli poměrně malí, dosahovali výšky maximálně jednoho metru a neměli rohy.

Odkud se vzaly hromové bestie?

Jakmile však svět po vzniku dinosaurů nabídl nové možnosti, prošli brontoterové pozoruhodnou evoluční proměnou. Za pouhých 16 milionů let dosáhli tito tvorové maximální hmotnosti 4 až 5 tun, čímž se stali ve srovnání se svými dřívějšími předky obrovskými. Díky své mohutnosti a víře národa Siouxů, že jejich fosilie pocházejí z obřích "hromových koní", si vysloužili přezdívku "hromové bestie".

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Záleželo na tom, kam který druh patřil

Evoluční proces, který stál za tímto rychlým nárůstem velikosti, vědce dlouho mátl. Nedávná studie zveřejněná v časopise Science vnesla do tohoto jevu trochu světla. Analýzou rodokmenu zahrnujícího 276 známých jedinců brontothérů vědci zjistili, že jednotlivé druhy se buď zvětšovaly, nebo zmenšovaly, když expandovaly do nových ekologických nik. Postupem času větší druhy přežívaly, zatímco menší druhy vymíraly, což vedlo k průměrnému zvětšování skupiny.

Měli konkurenční výhodu

Studie také odhalila, že v tomto evolučním vzorci hrála klíčovou roli dostupnost zdrojů. Během eocénní epochy byli savci relativně malí, což vedlo k intenzivní konkurenci mezi menšími býložravci o omezené zdroje potravy. Větší brontoterové byli ve výhodě, protože čelili menší konkurenci v boji o zdroje, které potřebovali k přežití. Tato konkurenční výhoda jim umožnila prosperovat a rychle růst do velikosti.

Paleontolgo Bruce Lieberman, který se na studii nepodílel, oceňuje její propracovanost. Naopak výzkumník a hlavní vedoucí studie, Oscar Sanisidro upozorňuje, že tato studie pouze vysvětluje, jak se z nosorožců stali obři, a v budoucnu plánuje ověřit platnost svého modelu na dalších obrovských druzích savců: „Také bychom chtěli prozkoumat, jak mohly změny ve velikosti těla brontoter ovlivnit další charakteristiky těchto zvířat, jako jsou proporce lebky, přítomnost kostěných přívěsků, například rohů,“ řekl Sanisidro.

Jak se život vyvíjel

Evoluční úspěch brontotheres poukazuje na pozoruhodnou přizpůsobivost života na Zemi. Po katastrofické události, jakou bylo vyhynutí dinosaurů, se objevily nové ekologické možnosti, které připravily půdu pro vznik zvláštních a gigantických tvorů. Rychlý růst brontotheresů ukazuje, jak rychle se život může vyvíjet a přizpůsobovat měnícím se okolnostem, a utvářet tak běh dějin planety.

Cílem budoucího výzkumu je rozšířit tento model evolučního růstu na další obrovské druhy savců a prozkoumat, jak mohly změny velikosti těla ovlivnit další vlastnosti těchto živočichů, jako jsou proporce lebky a vývoj kostěných přírůstků, například rohů. Odhalováním záhad těchto dávných tvorů získávají vědci cenné poznatky o dynamice evoluce a možnostech dramatických změn v živočišné říši.

Zdroj: mysteriesrunsolved.com, en.wikipedia.org/wiki/Brontotheriidae, www.science.org