Když Jaroslav Hašek vydal svého Švejka, sesypala se na něj vlna kritiky, protože si dělal legraci z velmi vážných a smutných událostí první světové války. Přesto si dílo našlo hromadu čtenářů, jimž satira naopak pomáhala poválečné deprese překonat.

Lidovou tvořivost neudolal ani Protektorát. Za vtípky na adresu Adolfa Hitlera se člověk mohl ocitnout před popravčí četou, smysl pro humor byl však silnější než strach.

"Němci jsou doopravdy dokonalý národ. Jediný jejich vůl dokázal přeorat celou Evropu," kolovalo mezi lidmi, stejně jako hádanka: "Víte, proč Němci rozpustili Sokolstvo? - Protože je to tam samý Žid. To máte pořád upažid, připažid, rozpažid..."

V době míru se ovšem upřednostňovaly jemnější anekdoty. Už na počátku 20. století se povídaly vtipy o tchýních a alkoholu. V listu Národní politika jsme si mohli přečíst: "Povídá lékař nemocnému: Pamatujte si, pane, láhve s vínem, to jsou vaši vrahové! Nemocný odpoví: Však já taky s nimi podle toho zacházím. Chovám je v temném, chladném sklepení, a dostanou-li se na denní světlo, jde jim o hrdla."

S rozvojem fotografie se začaly objevovat také humorné momentky a fotomontáže. V galerii si můžete prohlédnout retro snímky, které v našich předcích vyvolávaly salvy smíchu (a některé možná i mrazení). Kdyby před sto lety existovaly sociální sítě, podobné fotky by na nich byly jistě hrály prim.