www.iflscience.com, www.livescience.com, cires.colorado.edu

Zrození ostrovů

Zrození nového ostrova není úplně neobvyklé. Jen v 21. století jich na mapách přibyla více než desítka. Vznikají následkem sopečné činnosti, erozemi, ústupem ledovců. Pro badatele různých oborů jsou obrovskou příležitostí pro vědecké výzkumy a pozorování. Jsou jakýmsi okénkem do minulosti planety a zároveň poskytují pohled na vývoj života na pevninských útvarech.

Ostrov Hunga Tonga-Hunga Ha'apai se vynořil v jižním Pacifiku v důsledku sopečné činnosti v roce 2015. Výzkum tam prováděl tým vědců z University of Colorado Boulder a amerického výzkumného ústavu CIRES pod vedením doktoranda Nicka Dragone, hlavního autora studie zveřejněné v časopise mBio. „K těmto typům sopečných erupcí dochází po celém světě, ale obvykle při nich nevznikají ostrovy. Měli jsme neuvěřitelně jedinečnou příležitost,“ uvedl Dragone v prohlášení, „… nikdo předtím komplexně nestudoval mikroorganismy na tomto typu ostrovního systému v tak raném stádiu.“

Video ukazuje vznik a formování ostrova Hunga Tonga Hunga Ha'apai  

Zdroj: Youtube

Zrození života

Dle Dragoneho jim zrození ostrova poskytlo „přírodní laboratoř“, kde mohli studovat nejranější stádia vývoje ekosystému dřív, než na něm začaly růst rostliny a žít živočichové. Očekávali, že ostrov jako první obydlí různé kmeny bakterií. K jejich nesmírnému překvapení objevili zvláštní skupinu mikrobů, kteří se na ostrov s největší pravděpodobností dostali z hlubin podzemí. „Mysleli jsme si, že uvidíme organismy, které najdete při ústupu ledovce, nebo sinice, typičtější druhy raných kolonizátorů. Ale místo toho jsme našli unikátní skupinu organismů, které metabolizují síru a atmosférické plyny.“

Objevení mikrobi byli podobní organismům, které žijí v hlubokomořských průduchách nebo horkých pramenech a vývěrech. Jejich vlastnosti, jak později ukázala další zkoumání a analýza pomocí sekvenování DNA, byly „… spojené s vulkanickými erupcemi. Velké množství síry a plynného sirovodíku pravděpodobně pohánějí námi nalezené jedinečné taxony,“ řekl Dragone.

Zánik, konec nadějí

Výbuch podmořské sopky zrodil ostrov Hunga Tonga-Hunga Ha'apai. Výbuch byl i jeho zánikem. Sedmiletý nadějný výzkum zcela nečekaně ukončila mohutná erupce. Hunga Tonga Hunga Ha'apai se začala se probouzet na konci roku 2021, dne 15. ledna 2022 vychrlila obrovské, kilometry vysoké proudy vody a smetla ostrov pod hladinu oceánu. „Všichni jsme očekávali, že ostrov zůstane,“ vysvětlil Dragone. „… ve skutečnosti jsme týden před výbuchem ostrova začali plánovat zpáteční cestu.“

Tato práce přivedla tolik lidí z celého světa a my jsme se toho tolik naučili. Jsme samozřejmě nesmírně zklamaní, že ostrov zmizel. Ale nyní máme spoustu předpovědí o tom, co se stane, když se ostrovy vytvoří,“ uzavřel smutnou kapitolu Dragone. Ještě dodal, že až někde vznikne nový ostrov, rádi by jeho život opět zkoumali.

Video ukazuje mohutnou erupci Hunga Tonga Hunga Ha'apai

Zdroj: Youtube