Dělníci při stavbě dálnice objevili hrob z 5. století, který byl plný nejrůznějších artefaktů.

Dělníci při stavbě dálnice narazili na hrob hunského bojovníka

Když dělníci na východě Rumunska stavěli dálnici, objevili hrob hunského bojovníka. Hrob byl datován na 5. století našeho letopočtu. Dobu, kdy se v dané oblasti usadili a následně také rozmnožili právě Hunové. 

Hunové byli jezdci, kteří kočovali. Původem však byli ze Střední Asie. Během čtvrtého a pátého století našeho letopočtu si tito bojovníci razili cestu dálněvýchodní Evropou. Tam se nakonec usídlili a zcela vytlačili ostatní obyvatelstvo.

Objev hrobu byl učiněn ve městě Mizil v polovině minulého roku. Poklad tak ležel přibližně 140 km od Černého moře. 

V hrobce ležela kompletní kostra hunského bojovníka. Přes obličej měla zlatou masku. Nalezená hrobka se nacházela v místě, kde archeologové objevili dalších přibližně 900 artefaktů, včetně obydlí a jam. „Význam tohoto objevu zcela přesahuje vše, co jsme do té doby považovali za bohatý archeologický inventář," uvedla Silvie Ene, vedoucí výzkumu hrobky. 

Ležel u něj ohromný poklad 

U hrobu také ležel ohromný poklad. V samotné hrobce se pak našlo více než 100 různých předmětů, jako zbraní, šperků zdobených drahými kameny či předmětů pokrytých zlatem. 

„Mezi největší nálezy v hrobce patřil železný meč, železné svazky hrotů šípů, dýka a kostěné šle, které byly zdobené. Dýka měla rukojeť pokrytou zlatem a byla ozdobena drahými kameny," řekla Ene. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Archeologové mimo jiné objevili zbytky bronzového kotlíku, nástěnné kování nebo svícny, pozlacené sedlo a zlaté šperky.

Ačkoliv je identita hunského bojovníka neznámá, dle bohatství, které spolu s ním leželo v hrobce, vědci předpokládají, že patřil k vládnoucí třídě. Období Hunů bylo dobou stěhování národů, během které se Hunové stali vládci mnoha oblastí.

Obávanými byli především u Římanů. Ti v té době spravovali celou řadu území západně od Černého moře. Jejich teritoriem tak byla také oblast dnešního Rumunska. 

Hunové však nakonec Římany porazili a sami se stali vládci jejich území. Hunové napadli Galii a nebáli se zaútočit na Řím. Velkým spojencem jim byl v té době sám mocný Attila

Hunští bojovníci nakonec o všechna evropská území přišli, když došlo k jejich poražení spojenými vojsky Germánů a Gótů. Stalo se tak během bitvy u Nedao, dnešního Chorvatska, v roce 454 n. l.

Stavba dálnice odhalila celkem čtyři různá archeologická naleziště. Největším a na poznání také nejnáročnějším nalezištěm pak byla právě hrobka naplněná tímto bohatstvím.

Zdroje: www.livescience.com, www.ancientpages.com, www.ancient-origins.net