Bitva u Chomutova je historiky popisována jako největší masakr civilního obyvatelstva na našem území. Husitská vojska pod vedením samotného Jana Žižky zde povraždila veškeré obyvatelstvo a ani „křehké“ pohlaví nezůstávalo pozadu.

Ktož sú boží bojovnice?

Pravdou je, že mezi přívrženci kříže a kalicha panovala počátkem 15. století nesmiřitelná nenávist. Husitské hnutí mělo masivní zásah a doslova se šířilo mezi prostým lidem, ale stranou nezůstávalo ani měšťanstvo a drobná šlechta.

Ač se původní nadšení z husitského hnutí pomalu vytrácelo, chiliasmus, neboli učení o druhém Kristově příchodu na zem a nastolení království nebeského pro vyvolené, razili boží bojovníci s ještě větším fanatismem. Boží bojovníci věřili, že jsou ti vyvolení. Pro svou věc neváhali udělat cokoli a ničeho se neštítili, včetně masakrování protivníka.

Co říká o bitvě u Chomutova historik Jiří Šlajsna? „Před 600 lety byl Chomutov novým Jerichem,“ říká ve videu:

Zdroj: Youtube

Vraždění bylo denním husitským chlebem

Vraždění bylo ale běžné na obou stranách. Po roce 1252 patřila tehdy vesnice Chomutaw řádu Německých rytířů, kteří ji přestavěli na opevněný klášter-komendu, a opevnili jej. Vznikl zde samostatný a prosperující stát s velkou mocí, což se panovníkům nelíbilo.

Roku 1411 Václav IV. řádu území odebral a město Chomutov se stalo městem zástavním a stáhli se sem uprchlíci z okolí.

V době husitských bitev byl Chomutov spolu s okolními městy oblastí německou a velmi katolickou. I proto stála tato oblast v popředí zájmu husitů, byla jim trnem v oku. Ač jinak husité v bitvách šetřili děti, ženy a povětšinou i starce, v Chomutově tomu bylo jinak.

V Chomutově podle husitů nežili lidé

Chomutov byl pro husity plný Němců a potřeboval pokořit. Žili tu řádoví kněží, bohatí měšťané, sídlila židovská komunita a mnoho utečenců. Ač měl Chomutov dvojité hradby a vodní příkop a první útoky odrazil, nakonec padl. V neděli 16. května zaútočili táborité a pražané na město ze všech stran. Radikální kněz Jan Želivský v čele pražanů podněcoval bojovníky k úplnému vyhubení nepřítele.

Na hradbách se pak objevily chomutovské měštky. Ty údajně vystrkovaly na útočníky zadky a posmívaly se kalichu, což bylo jako rudý hadr na býka. Když městská brána povolila, nastal neskutečný masakr.

Židé byli vyzváni, aby se nechali pokřtít, ti však raději zvolili smrt ve svých hořících domech.

A nakonec přišly ženy.

Rozzuřené husitské chomutovské ženy přelstily. Slíbily jim volný odchod, ale za hradbami se na ně vrhly, svlékly je a sebraly jim šperky a pak je, včetně těhotných, upálily zaživa. Žižka vše jen z povzdálí pozoroval.

Bitva u Chomutova byla jedním slovem masakr. Ušetřen nezůstal nikdo, ani ženy a děti. Celkem přežilo pouze 30 lidí, starců, kteří byli pověřeni pohřbít své mrtvé. Celkem zahynulo asi kolem 2200 lidí, ale číslo není jasné. Řádění u Chomutova mělo velký psychologický účinek, takže se další města, kam boží bojovníci táhli, raději vzdávala bez boje.

Zdroje:

www.ohremedia.cz

www.novinky.cz

cs.wikipedia.org