Vzhůru k hvězdokupám

Skupina vědců pod vedením astrofyzika Pavla Kroupy z Bonnské univerzity pozorovala pět Zemi nejbližších otevřených hvězdokup v naší galaxii, včetně kulového uskupení – Hyjád, vzdáleného od Slunce pouhých 150 světelných let. Otevřené hvězdokupy, tedy volně vázané uskupení stovek hvězd, které pohromadě udržuje gravitace, mají před sebou i za sebou slapové chvosty – stopy hvězd. Při svých pozorováních vědci zjistili, že ve všech pěti hvězdokupách se hvězdy hromadily v předním slapovém chvostu. Díky možnosti lepšího měření pak byly největší odchylky pozorovány v Hyjádách.

Kontroverzní studie

Svou práci, jíž hlavním autorem je P. Kroupa, vědci zveřejnili na konci října 2022 října v Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Uvádějí v ní, že šikmá hvězdokupa může gravitační zákon Newtona z roku 1687, kterou do své teorie relativity pak v roce 1915 začlenil A. Einstein, zcela vyvrátil. Popírá tak i temnou hmotu. Dle Kroupy „… to v podstatě mění pravidla hry,“ jak uvedl. „Obrací to v trosky veškerou dosavadní práci o galaxiích a kosmologii, která předpokládala temnou hmotu a newtonovskou gravitaci.“  

Zdroj: Youtube

Pozorované nesrovnalosti nemůžou být důsledkem neviditelného působení temné hmoty. Dle Kroupy je „… nerovnoměrné rozložení hvězd nápadné, ale ne natolik extrémní, aby se na něm mohl podílet jakýkoli druh temné hmoty, neviditelné látky, o níž se předpokládá, že působí silnou gravitační silou na viditelnou hmotu vesmíru.“ Je tak vědcům důkazem MONDu. To je teorie z 80. let 20. st. známá jako Milgromova dynamika nazvaná podle astrofyzika M. Milgroma. Ta tvrdí, že běžná Newtonova dynamika neplatí ve velkých škálách galaxií a galaktických kup. Jak Kroupa však uvedl, „… v době Newtona i Einsteina astronomové nevěděli, že galaxie vůbec existují.“

A výpočty?

P. Kroupa pro LiveScience uvedl, že je tento poznatek nesmírně významný. Ale zároveň připouští, že „… v případě Hyjád bychom tam museli mít shluk temné hmoty o hmotnosti 10 milionů hmotností Slunce, aby se výsledky vysvětlily,“ řekl. „Ale to v údajích prostě není.“ Mnoho vědců teorii MOND nepřipouští. Za ně všechny pak astrofyzička S. Hossenfelderová z Frankfurtského institutu pokročilých studií pro Live Science, sdělila „… že ji těší, že vědci pracují na gravitačních simulacích MOND. Ale jak sami v článku přiznávají, používají přibližný výpočet, který je třeba potvrdit... A nevyčíslili, jak velký je nesoulad s údaji.“ Domnívá se, že se teprve ukáže, „… jak dobrý je tento argument ve skutečnosti.“

 Zdroje: https://www.livescience.com/star-cluster-mond-disprove-newton
https://sciencesprings.wordpress.com/tag/controversial-new-study-claims-lopsided-star-cluster-may-disprove-newton-and-einstein/