Podle některých východoasijských historiků měly hwachy vedle želvích lodí v polovině 16. století výrazný vliv na asijskou válečnou technologii.

Ohnivý vůz minulosti

Hwacha nebo hwach'a, což v doslovném překladu znamená „ohnivý vůz" byl raketomet a varhanní dělo podobné konstrukce, které byly vyvinuty v patnáctém století v Koreji. První varianta vystřelovala jednu až dvě stovky raketových střel a druhá pak několik desítek šípů s železnou hlavicí nebo šroubů z hlavní zbraní. V pozdějších obdobích se tento termín používal i pro další válečné vozy nebo jiné dělostřelectvo na bázi vozů. Korejci používali hwachy hlavně při obraně Korejského poloostrova proti invazním Japoncům při jejich vpádu v 90. letech 15. století.

Raketomety hwacha byly obvykle vyráběny z borovicového dřeva, ačkoliv se podle záznamů občas používalo i dřevo dubové. Lana byla vyrobena z konopí a kola připevněna dřevěnými čepy a železnými nápravami. Pro snížení tření mezi koly a nápravami byl použit dehtový olej. Raketomety hwacha byly mobilní a během bojů je tak jednotky přemísťovaly. Kvůli potřebným opravám hwach korejské vojsko zaměstnávalo i kováře a inženýry.

No dokument s hwachou v akci se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Nutnost obrany

Střelné zbraně byly vojenskými vůdci Goryeo považovány za nesmírně důležité pro obranu země, a to zejména kvůli již zmíněným japonským nájezdům zejména na strategická pobřežní města. Od roku 1350 se Korea potýkala s nájezdy především japonských pirátů wakó, kteří po celá tři staletí podnikali nájezdy na pobřeží Korejského poloostrova a Číny.

Střelný prach a střelné zbraně určené výslovně k boji proti Japoncům na moři byly v roce 1374 dovezeny z Číny. Korejci by si zbraně vyráběli sami, ale potřebné odborné znalosti byly výrazně omezovány čínskou vládní politikou. Kromě malých vzorků čínského střelného prachu, které Korejci zpětně upravili, získali také četné starověké čínské dokumenty týkající se zbraní na bázi střelného prachu. Korea se však potřebovala proti nájezdům bránit, tak Korejci hledali pro boj s piráty pomoc i v Číně (dynastie Ming) a v Japonsku.

A pak se objevila hwacha.

Pompézní ceremoniál

V době vrcholných nájezdů wakó se v roce 1373 král Gongmin rozhodl navštívit nově postavenou flotilu. Při této příležitosti byl uspořádán slavnostní ceremoniál, kdy král, poprvé spatřil i střelbu z několika děl. Ta na něj udělala obrovský dojem a nařídil objednat velkou zásilku děl a střelného prachu z mingské Číny.

Díky ukořistěné knize Chuo-lung-ťing, což je pojednání o střelných a raketových zbraních a postupně získaným znalostem, jako byla například metoda čištění dusičnanu draselného, od čínských obchodníků s dusičnany, byl postupně vyvinut první korejský střelný prach.

Z prvních zbraní, což byly juhwa a singijeon, pak korejští vědci vyvinuli první hwachu. Silnější a účinnější hwacha však byla vyrobena až v roce 1451 na základě výnosu krále Munjonga samotným králem a jeho mladším bratrem Pe. "Munjong Hwacha" dokázala vystřelit 100 raketových šípů nebo 200 malých střel Chongtong s vyměnitelnými moduly najednou. Do konce roku 1451 byly stovky hwach rozmístěny po celém poloostrově.

Imdžinské války (1592–1598)

Raketomety hwacha byly do bitev dopravovány s velkou eskortou vyzbrojených vojáků a k jejich přemísťování se používaly především zvířaty tažené vozy. Než mohla být hwacha použita, musela být nejprve smontována dohromady z jednotlivých částí. Jakmile byla připravena k boji, vyl využíván střelný prach uložený v látkových sáčcích připevněných na každé roznětce. Hwachy nabíjela obsluha zápanými raketami singijeon či šípy s kovovými hroty. Střelba byla provedena zatáhnutím za lana, která byla připevněna k roznětkám.

Raketomety hwacha byly nejvíce používány během imdžinské války, konfliktu mezi nově sjednoceným Japonskem a aliancí Korejského království a čínské Říše Ming. Byly umístěny především v hradech, pevnostech a různých obranných postaveních. Měly tedy především roli obrannou, ale někdy i útočily. Rovněž byly součástí některých lodí v loďstvu korejského admirála a díky nim mohly lodě útočit na japonská plavidla z dálky.

Dnes se hwachy objevují v korejských muzeích, národních parcích a populární kultuře.

Zdroje:

https://en.wikipedia.org/wiki/Hwacha, https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_rockets, vse-o-japonsku.blogspot.com, www.quora.com