Vedoucí studie Nikku Madhusudhan je přesvědčen, že se život ve vesmíru může nacházet i na místech, kde bychom ho vůbec nečekali. Jeho tým už nehledá jen kamenné planety s tekoucí vodou a příjemnou teplotou, ale studuje takzvané planety "hyceánské". Ty se tak trochu podobají našemu Neptunu a tvoří je oceány kapalné vody s atmosférou bohatou na vodík.

Něco mezi Zemí a Neptunem

Narozdíl od planet typu Země jsou hyceánské světy v Mléčné dráze velmi běžným jevem. V horizontu stovek světelných let jich podle vědců najdeme hned tisíce. Zdaleka ne každá z nich ale nabízí příznivé podmínky pro život. Záleží na její teplotě i velikosti - Madhusudhan předpokládá, že obyvatelné hyceánské planety budou maxiálně 2,5 krát větší než Země.

Sám Neptun tedy padá ze hry - ostatně se ani neví, zda se na něm vůbec nachází oceán vody v kapalném skupenství. Vědci se domnívají, že půjde spíš o hustou páru, jelikož se molekuly vody soustředí v blízkosti horkého jádra.

Teplo hvězdy není potřeba

Na jiných hyceánských planetách však mohou panovat mnohem příznivější podmínky. Pravděpodobnost, že nějakou takovou astronomové objeví, je přitom o poznání větší než šance, že natrefí na příhodně teplou kamenitou planetu s kapalnou vodou a hustou atmosférou. Obyvatelná zóna hyceánských světů je totiž mnohem širší. Kapalná voda se může nacházet blízko rozpáleného jádra nebo naopak mnohem dále v atmosféře, takže by se zde život teoreticky mohl ujmout i v případě, že je planeta od své hvězdy velmi vzdálena nebo naopak rotuje v její těsné blízkosti.

"Podmínky v atmosféře hyceánské planety nejsou tolik závislé na energii dodávané její hvězdou," vysvětlil Nikku Madhusudhan. "Hyceánské světy nám proto při hledání mimozemského života otevírají zcela novou cestu."

A jak by takový hyceánský život vypadal? Astrobiologové neslibují žádné složité organismy. Odhadují, že půjde o jednoduché formy života podobné pozemským mikrobům, které se označují jako "extrémofilové" - tedy organismy přežívající v extrémních podmínkách. Podle Madhusudhana ovšem není důvod, proč by se takový život přivyklý na extrémy nemohl dále rozvíjet a vytvořit formy vyšší. Bude jen vypadat zcela jinak, než jak ho známe z naší planety.

Grafické znázornění hyceánských planet a jejich obyvatelných zón přináší anglické video:

Zdroj: Youtube

Zdroje: https://www.space.com/, https://www.smithsonianmag.com/