Hyceánské světy: Na planetách jako Neptun mohou existovat neznámé formy života

Nataša Slánská | 2. 2. 2022

Když vědci hledají život ve vesmíru, obvykle se zaměřují na planety, které jsou podobné té naší. Astrobiologové z univerzity v Cambridge však nevylučují, že se život mohl vyvinout ve zcela jiných podmínkách. Bude mít jen jinou podobu a formu.

Vedoucí studie Nikku Madhusudhan je přesvědčen, že se život ve vesmíru může nacházet i na místech, kde bychom ho vůbec nečekali. Jeho tým už nehledá jen kamenné planety s tekoucí vodou a příjemnou teplotou, ale studuje takzvané planety "hyceánské". Ty se tak trochu podobají našemu Neptunu a tvoří je oceány kapalné vody s atmosférou bohatou na vodík.

Něco mezi Zemí a Neptunem

Narozdíl od planet typu Země jsou hyceánské světy v Mléčné dráze velmi běžným jevem. V horizontu stovek světelných let jich podle vědců najdeme hned tisíce. Zdaleka ne každá z nich ale nabízí příznivé podmínky pro život. Záleží na její teplotě i velikosti - Madhusudhan předpokládá, že obyvatelné hyceánské planety budou maxiálně 2,5 krát větší než Země.

Sám Neptun tedy padá ze hry - ostatně se ani neví, zda se na něm vůbec nachází oceán vody v kapalném skupenství. Vědci se domnívají, že půjde spíš o hustou páru, jelikož se molekuly vody soustředí v blízkosti horkého jádra.

Teplo hvězdy není potřeba

Na jiných hyceánských planetách však mohou panovat mnohem příznivější podmínky. Pravděpodobnost, že nějakou takovou astronomové objeví, je přitom o poznání větší než šance, že natrefí na příhodně teplou kamenitou planetu s kapalnou vodou a hustou atmosférou. Obyvatelná zóna hyceánských světů je totiž mnohem širší. Kapalná voda se může nacházet blízko rozpáleného jádra nebo naopak mnohem dále v atmosféře, takže by se zde život teoreticky mohl ujmout i v případě, že je planeta od své hvězdy velmi vzdálena nebo naopak rotuje v její těsné blízkosti.

"Podmínky v atmosféře hyceánské planety nejsou tolik závislé na energii dodávané její hvězdou," vysvětlil Nikku Madhusudhan. "Hyceánské světy nám proto při hledání mimozemského života otevírají zcela novou cestu."

Erupce Dračí hvězdy je varováním pro Slunce. Země může být kdykoli ohrožena
Magazín

Erupce Dračí hvězdy je varováním pro Slunce. Země může být kdykoli ohrožena

A jak by takový hyceánský život vypadal? Astrobiologové neslibují žádné složité organismy. Odhadují, že půjde o jednoduché formy života podobné pozemským mikrobům, které se označují jako "extrémofilové" - tedy organismy přežívající v extrémních podmínkách. Podle Madhusudhana ovšem není důvod, proč by se takový život přivyklý na extrémy nemohl dále rozvíjet a vytvořit formy vyšší. Bude jen vypadat zcela jinak, než jak ho známe z naší planety.

Grafické znázornění hyceánských planet a jejich obyvatelných zón přináší anglické video:

Zdroj: Youtube

Zdroje: https://www.space.com/, https://www.smithsonianmag.com/

Tagy Cambridge Galaxie Mléčná dráha hvězda Neptun Země