Špinavé ženy

Hygiena dob dávno minulých skutečně skomírala. Lidé často zapáchali a byli špinaví. Hlavním důvodem nedostatečné hygieny byl především fakt, že jediným místem, kde bylo možné se umýt, byly lázně, potůčky a řeky. 

Najít tak vhodné místo pro koupel nebylo jednoduché. Potůčky a řeky se vyskytovaly převážně na vesnicích, ve městech tak lidé měli jedinou šanci, jak se umýt, a to navštívit lázně. Často však byly vyhledávané pro zcela jiné potěšení, než byla osobní hygiena. Cudné ženy a panny tak tato místa obcházela obloukem. 

Lázně byly obávané především z důvodu pohlavních nemocí a případného otěhotnění. Věřilo se, že horká voda roztahuje póry, do kterých mohou vplout spermie potulující se v lázeňské vodě. 

Raný středověk nebyl jen dobou temna, dal by se nazvat také dobou všeobjímající špíny. Zašlo to dokonce tak daleko, že se špína a nečistota staly znakem zbožnosti. Žena, která se styděla za svůj pach, se považovala za nehezkou. 

Špína byla pro středověk nejen typickým, jak se zdá, ale také vítaným společníkem. 

Pravidla Marie Terezie

Osvětu v osobní hygieně přinesla až první polovina 18. století. Poté, co Marie Terezie usedla na trůn, začala kázat o nutnosti se mýt. V mnoha zdravotnických zařízeních nechala zřídit komisi, která dohlížela na dodržování tamních hygienických standardů. Sama sepsala pravidla a rady, které by měly dodržovat především ženy.

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Marie Terezie na všechny apelovala, aby se myli. Byly to především vyšší a bohatší vrstvy obyvatel, které si její rady s oblibou braly k srdci. Postupně se tak začalo stávat pravidlem, že si ženy po ránu dávaly koupel, čistily si pravidelně zuby a pečlivě se staraly o svou pleť. 

Ani nižší vrstvy obyvatel však nezůstaly bez povšimnutí. Apelovala, aby se i chudí a nemajetní lidé se koupali pravidelně jednou týdně, a se stejnou frekvencí si měnili i spodní prádlo. 

Jediné, co bylo pro všechny vrstvy totožné, byla nahota. V dobách středověku se považovala za hřích. Vidět své intimní partie bylo nepřípustné, a tak se ženy všech vrstev i věkových kategorií koupaly v košilích. Tento zvyk přetrval na mnoha místech až do 19. století.

Radikální změna v pojetí osobní hygieny nastala s příchodem 19. století. Stala se zcela automatickou a ten, kdo hygienu odmítal, se pomalu a jistě vyčlenil ze společnosti. Byl považovaný za špinavého. Nutno dodat, že zcela oprávněně. 

Zdroje: www.worldhistory.org, cleanfax.com, about-history.com