Jak to bylo s hygienou ve středověku? Naše představy jsou zcela zkreslené

Jarouš M Komořanský | 7. 10. 2022

Pokud si myslíte, že ve středověku lidé nedbali na hygienu a tělesnou čistotu, pak jste jistě podlehli obecně šířeným, leč nepravdivým, mýtům. 

Hygienické standardy se ve středověku lišily v závislosti na čase a místě, a dokonce i člověk od člověka, ale tak je to i dnes. Důležité bylo mít vodu a později se lidé dokonce propracovali i k odpadu. Pojďme se ale na středověkou hygienu podívat blíže. Hovoří o tom i toto video:

Zdroj: Youtube

Voda – základ osídlení

Většina osad se logicky rozvíjela tam, kde byl spolehlivý zdroj vody. Ta byla dostupná z blízkých pramenů, řek, jezer, studní a cisteren. V těchto místech pak vznikaly i hrady, které byly navíc zásobovány vodou ze zděných studní zapuštěných do vnitřních nádvoří. Počet studen a vodních zdrojů se samozřejmě lišil a některé hrady měly dokonce možnost čerpat vodu ze studny na všech úrovních tvrze pomocí systému věder a lan. Dešťová voda pak byla lapána do cisteren a využívaly se i přirozené průsaky ze země, jimiž se vedla voda do níže položených částí hradu. Existovaly již i jakési středověké okapy, tedy trubky na střešní krytině, které odváděly dešťovou vodu do cisterny. Podobně vybaveny byly nejen hrady, ale i některé kláštery.

A v souvislosti se shromažďováním vody se rozvíjely i hygienické návyky. Kanály, vodovody, studny a kašny dodávaly městskému obyvatelstvu relativně čerstvou vodu. A hygiena byla nařizována i městskou radou.

Byly čtyřicátnice ve středověku povazovány za staré? Máme zkreslené představy
Magazín

Byly čtyřicátnice ve středověku povazovány za staré? Máme zkreslené představy

Osobní hygiena

Protože tekoucí voda byla velmi vzácná a fyzicky namáhavá, každodenní koupel nebyla pro většinu lidí schůdná. Někteří panovníci dokonce měli i vlastní polstrované vany, které si brali i na cesty. Ti, kdo si koupele mohli dovolit, se nejčastěji ráchali v sudu nebo kádi, které ale byly naplněné jen z poloviny. Většina hygieny se spíše prováděla se džbánem s ohřátou vodou, která se lila na tělo. Naprostá většina lidí si musela vystačit s rychlou koupelí v umyvadle se studenou vodou. Ale lidé se myli denně. I proto, že většinou pracovali rukama a umýt se bylo nutností.

Téměř každý člověk si ráno umyl ruce a obličej, což pomáhalo i proti blechám a vším, které se zdržovaly s oblibou ve slaměné podestýlce.

Mýdlo bylo vymoženost

Mýdlo nebylo dostupné všem a vlasy se myly zvláštními roztoky, například z vápna a soli.

Zuby se zase čistily pomocí větviček a malých kousků vlněné látky. Holení se provádělo jen velmi zřídka, pouze mniši se holili denně. Zrcadla v domácnostech nebyla, takže se lidé chodili oholit k lazebníkovi.

I přesto, že hygiena byla méně dostupná než dnes, i rolníci a chudší vrstvy se myly, jakmile jim to bylo umožněno. Lidé všech vrstev se udržovali v čistotě, ale faktem je, že když se středověcí i výše postavení Evropané dostali do kontaktu s jinými kulturami, jako byli Byzantinci nebo muslimové, byli Evropané v hygieně často až na druhém místě.

Zdroj: Youtube

Zdroje:

www.worldhistory.org, www.ranker.com

Tagy hrad hygiena středověk