Hygienické standardy se ve středověku lišily v závislosti na čase a místě, a dokonce i člověk od člověka, ale tak je to i dnes. Důležité bylo mít vodu a později se lidé dokonce propracovali i k odpadu. Pojďme se ale na středověkou hygienu podívat blíže. Hovoří o tom i toto video:

Zdroj: Youtube

Voda – základ osídlení

Většina osad se logicky rozvíjela tam, kde byl spolehlivý zdroj vody. Ta byla dostupná z blízkých pramenů, řek, jezer, studní a cisteren. V těchto místech pak vznikaly i hrady, které byly navíc zásobovány vodou ze zděných studní zapuštěných do vnitřních nádvoří. Počet studen a vodních zdrojů se samozřejmě lišil a některé hrady měly dokonce možnost čerpat vodu ze studny na všech úrovních tvrze pomocí systému věder a lan. Dešťová voda pak byla lapána do cisteren a využívaly se i přirozené průsaky ze země, jimiž se vedla voda do níže položených částí hradu. Existovaly již i jakési středověké okapy, tedy trubky na střešní krytině, které odváděly dešťovou vodu do cisterny. Podobně vybaveny byly nejen hrady, ale i některé kláštery.

A v souvislosti se shromažďováním vody se rozvíjely i hygienické návyky. Kanály, vodovody, studny a kašny dodávaly městskému obyvatelstvu relativně čerstvou vodu. A hygiena byla nařizována i městskou radou.

Osobní hygiena

Protože tekoucí voda byla velmi vzácná a fyzicky namáhavá, každodenní koupel nebyla pro většinu lidí schůdná. Někteří panovníci dokonce měli i vlastní polstrované vany, které si brali i na cesty. Ti, kdo si koupele mohli dovolit, se nejčastěji ráchali v sudu nebo kádi, které ale byly naplněné jen z poloviny. Většina hygieny se spíše prováděla se džbánem s ohřátou vodou, která se lila na tělo. Naprostá většina lidí si musela vystačit s rychlou koupelí v umyvadle se studenou vodou. Ale lidé se myli denně. I proto, že většinou pracovali rukama a umýt se bylo nutností.

Téměř každý člověk si ráno umyl ruce a obličej, což pomáhalo i proti blechám a vším, které se zdržovaly s oblibou ve slaměné podestýlce.

Mýdlo bylo vymoženost

Mýdlo nebylo dostupné všem a vlasy se myly zvláštními roztoky, například z vápna a soli.

Zuby se zase čistily pomocí větviček a malých kousků vlněné látky. Holení se provádělo jen velmi zřídka, pouze mniši se holili denně. Zrcadla v domácnostech nebyla, takže se lidé chodili oholit k lazebníkovi.

I přesto, že hygiena byla méně dostupná než dnes, i rolníci a chudší vrstvy se myly, jakmile jim to bylo umožněno. Lidé všech vrstev se udržovali v čistotě, ale faktem je, že když se středověcí i výše postavení Evropané dostali do kontaktu s jinými kulturami, jako byli Byzantinci nebo muslimové, byli Evropané v hygieně často až na druhém místě.

Zdroj: Youtube

Zdroje:

www.worldhistory.org, www.ranker.com