Názor, že Vikingové nepatřili mezi čistotný národ, pramení z textu arabského vyslance Ibn Fadlana, který se s nimi setkal na řece Volze. Doslova je označil za „nejšpinavější bytosti”. Jeho znechucení však musíme brát s rezervou. Cestovatel byl zvyklý, že si před každou modlitbou dopřál koupel. Očistu tak prováděl pětkrát denně.

Naopak anglický kronikář John z Wallingfordu v roce 1220 napsal, že Seveřané se „denně češou, každou sobotu se koupou a pravidelně si mění oblečení za čisté.” Dodal také, že „muži přitahují těmito frivolními výstřelky pozornost.” Z toho lze vyvodit, že vikinské hygienické návyky byly na dobu středověku nadstandardní.

Vikingové a hygiena

Nález řezby mužské hlavy v norském Osebergu naznačuje, že nájezdníci si zakládali na upravených vlasech a vousech. Populární byly pěstěné kníry, hladce oholená tvář, dlouhé ofiny a vyholené týly.

Ságy naznačují, že bohatí Vikingové měli ve svých domech koupelny, v nichž tekla studená i teplá voda. Chudší vrstva navštěvovala lázeňské domy a sauny, které byly často postaveny v blízkosti přírodních horkých pramenů. 

Archeologické vykopávky potvrdily, že každý z Vikingů u sebe nosil vlastní „nesesér”, v němž byl hřeben, pinzeta, párátko, břitva a náčiní na leštění nehtů. S touto výbavou byli jedinci také pohřbívání.

Čistí, ale nechutní

I přesto, že by se Seveřané dali označit za středověké metrosexuály, měli jeden podivný zvyk. Ten zaznamenal již zmíněný Ibn Fadlan. „Služka každé ráno donese nádobu s vodou. V ní se nejdřív umyje pán domu. Nezapomene si vypláchnout ústa a vysmrkat se. Když skončí, umyvadlo s tímto obsahem putuje k muži vedle něj,” píše muslimský diplomat.

Zdroj: Youtube

Studie Richarda Pleasse zároveň naznačuje, že dánští Vikingové byli doslova prolezlí parazity. Jejich stopy našli vědci v latrínách. Výzkumníci předpokládají, že cizopasníci pocházely ze zvířat, s nimiž rodiny sdílely, během zimních měsíců, své domy. Byly objeveny škrkavky, měchovci a motolice jaterní, jež nejčastěji napadá skot a ovce.

www.thevintagenews.com, www.ranker.com, www.plus.rozhlas.cz