Veřejné lázně v té době začaly být považovány za nemravné a voda podle tehdejších lékařů přenášela smrtelné nemoci, takže se lidé postupem času přestali mýt. Šlechta z davu nijak nevybočila, avšak zrovna Jindřich VIII. představoval výjimku. Spodní prádlo si prý měnil každý den a pravidelně si dopřával koupele s příměsí vonných bylin. Velice ho přitom trápilo, že není v jeho moci udržet v čistotě celý Hampton Court, který si zvolil za své sídlo. Z všudypřítomné špíny se mu dělalo nevolno.

Potřeba se vykonávala i na chodbách

Když spočítáme královo dvořanstvo, strážné, komorníky, kuchaře, služky a vůbec všechny nepostradatelné zaměstnance, na dvoře žilo na jedné hromadě zhruba tisíc osob. Něco jako splachovací záchody nebo kanalizace ještě neexistovalo a na svůj vývoj měl čekat několik staletí i popelářský vůz. Lidské exkrementy se kupily v kobkách pod úrovní přízemních latrín a občas se stalo, že se vyplavily do okolí. Řada obyvatel rozlehlého paláce se navíc neobtěžovala chodit tak daleko a močila přímo na stěny chodeb a venkovních zdí. Jindřich VIII. se pokusil tento nešvar vymýtit a na nejvíce znečištěná místa nechal namalovat velká červená X. Tím ale svým poddaným jen poskytl značku, do které se mohli strefovat. U zdí pak byly vysazeny rostliny s květy silné vůně, jež měla zápach přebít.

Kuchaři se váleli v kuchyni nazí

Velkým problémem byly rovněž krysy a blechy. Jindřich VIII. míval kolem lože rozprostřené kožešiny, aby se v nich blechy pohodlně zabydlely a nelákala je jeho krev. Speciální opatření zavedl také ve dvorní kuchyni. Kuchaři napříště nesměli pracovat "nazí nebo v šatech takové hnusnosti jako nyní, ani ležet po celé dny a noci na zemi u ohně". Můžeme se jen dohadovat, jak to asi v královské kuchyni vypadalo před vydáním tohoto nařízení...

V červenci roku 1535 to už Jindřich VIII. nevydržel, sebral celou 700člennou družinu a ze smrdutého paláce utekl na venkov pod záminkou oficiálních návštěv vysoce postavené šlechty. Během svého velkolepého "turné" navštívil 30 anglických sídel a v každém z nich zanechal hromady živočišného odpadu z poražených zvířat i plné sklepy fekálií. Královská návštěva tedy v té době neznamenala ani tak prestiž jako spíš nesnesitelný zápach a dlouhé týdny pracného úklidu. V době jeho nepřítomnosti mělo plné ruce práce i služebnictvo v Hampton Court. Sídlo mělo při králově návratu zářit čistotou. Otázkou však je, jak dlouho v tomto stavu vydrželo.

(Zdroje: https://www.history.com/news/royal-palace-life-hygiene-henry-viii, https://www.zmescience.com/other/feature-post/tudor-england/)