Každá éra měla svůj osobitý ideál krásy. Na rozdíl od dnešních standardů krásy představovalo pět rokokových archetypů odlišné a jedinečné způsoby, jak může žena vypadat na tu dobu okouzlujícím a žádoucím způsobem.

Pět archetypů

První archetyp, Diana, představoval mocnou a podmanivou bohyni. Příkladem byla například Madame de Pompadour. Oděná do jednoduchých bílých šatů a přepásaná gepardí kožešinou vyzařovala magnetické kouzlo, které okouzlovalo všechny, kdo ji spatřili.

Minervu, římskou bohyni moudrosti, představovaly ženy jako Kateřina Veliká. Její elegantní řecký oděv a záliba v jednoduchosti ukazovaly její královskou moudrost a spravedlivou vládu, což kontrastovalo s bohatstvím, kterému dávaly přednost jiné královské rodiny 18. století.

Venuše, kterou ztělesňovala třeba ruská císařovna Alžběta I., měla nepřekonatelnou krásu a půvab. Její rozsáhlý šatník zdobený perlami a diamanty předváděl její božskou dokonalost a obdivovatele fascinoval.

Madona, představovaná Marií Antoinettou, oslavovala mateřství a posvátnou roli královen ve společnosti. Navzdory problémům, které měla s narozením dědice království, symbolizovalo zobrazení Marie Antoinetty jako matky její hluboký význam.

A konečně archetyp amazonky, ztělesněný Marií Terezií Rakouskou, se vzpíral genderovým normám a překonával bariéry v politice a vůdcovství. Její bohaté kostýmy, symbolizující uherskou královskou rodinu, zdůrazňovaly její půvab a velikost.

Okázalost ve všech směrech

Období rokoka oslavovalo ornamenty a složité detaily v umění, architektuře a módě. Oblíbené byly hadovité linie a smyslné křivky, které zahrnovaly okázalý a fantastický styl, jenž se zcela liší od dnešní čisté a minimalistické estetiky.

Charakteristickým rysem rokokových interiérů byly složité omítky bohatě zdobené štukovými reliéfy. Toto ztracené umění, kdysi oživené ve 20. století, bylo ukázkou vysokých ambicí dekorativního umění, které usilovalo o rovnocennost s malířstvím a sochařstvím.

O této éře pojednává i toto video:

Zdroj: Youtube

Jak se vám líbí tehdejší krásky?

Ačkoli dnešní standardy krásy nemusí odpovídat extravagantnímu půvabu rokokových archetypů, uměleckost a okázalost tohoto historického období nás stále inspirují a okouzlují a zanechávají v nás touhu po návratu takto odvážné a nápadité estetiky do současné kultury.

Zdroje: www.dailyartmagazine.com, www.theartstory.org, www.gdcinteriors.com