Od starověkého Řecka a Říma až po středověk a renesanci bylo zobrazování ideálního muže ovlivňováno společenskými normami, uměleckými směry a náboženskou vírou.

Kombinace morální a fyzické krásy v Řecku

Ve starověkém Řecku byl ideální muž často zobrazovaný na sochách známých jako "kouros", které představovaly mladistvou krásu. Tyto sochy, ovlivněné staroegyptským uměním, zobrazovaly mladé muže se štíhlým tělem, levou nohou vpřed a s rukama v bok. Spojení mezi mládím a krásou bylo zásadní v řecké společnosti, kde se od jedinců očekávalo, že budou ztělesňovat "arete", kombinaci morální a fyzické krásy.

Později se řečtí sochaři zaměřili na zobrazování mužského těla v jeho atletické podobě, zejména na sochách atletů a božstev. Zdravá, svalnatá postava se stala synonymem mužské krásy. Existovala však rovnováha, protože nadměrná svalová definice byla považovaná za nevhodnou a spojovaná s barbarskými rysy.

Bohatství cennější než krása

S nástupem Alexandra Velikého a Římské říše se měřítka krásy rozrůznila. Mocní vůdci a politici kladli důraz na své bohatství a politický vliv před fyzickou dokonalostí. Změny ve vnímání krásy přinesl také nástup křesťanství, které kladlo důraz na duchovní dokonalost před fyzickými atributy.

Umělci začali zobrazovat postavy, jako byl Ježíš Kristus, jako ztělesnění ideálního člověka, přičemž zdůrazňovali vnitřní půvab a duchovní krásu.

Na video o mužské kráse se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Středověké pojetí mužské krásy

Obecně se ideály mužské krásy ve středověku utvářely na základě kombinace fyzického vzhledu, charakterových vlastností a společenského postavení. Ve středověké Evropě byl ideál mužské krásy často spojovaný s církví raženými hodnotami.

Církev rozhodovala i o umění a snažila se klást hlavní důraz na sílu ducha. Nahé tělo bylo něco, co se nemělo vůbec ukazovat a neměla k němu být poutaná žádná pozornost. Naopak se velmi absurdně razilo, že čím je muž více hubený až vychrtlý, špinavý a zarostlý, tím více se jeho duše blíží k ideálu Boha.

Směšná vycpávka

Přestože církev potlačovala veškeré projevy pohlavnosti, stala se ve středověku velmi populární vycpávka v oblasti rozkroku. Muži jí zdůrazňovali své pohlavní orgány - čím větší, tím lepší. Líbil by se vám hubený, zarostlý nemytý muž s obří boulí pod kalhotami?

V raném středověku byly u mužů v módě dlouhé vlasy a vousy. S postupem doby, zejména v období vrcholného středověku, však duchovní a šlechta často dávali přednost kratším vlasům a upraveným vousům jako symbolu noblesy a postavení.

Středověk versus rytířství

V dobách rytířů byly svalnaté a robustní postavy považované za atraktivní, protože představovaly mužovu schopnost zapojit se do fyzické práce a bránit svou komunitu.

Za žádoucí rysy obličeje byly považované silná čelist, vysoké lícní kosti a dobře ohraničený nos. V některých regionech byla za atraktivní považovaná světlá pleť, která byla spojovaná se vznešeností a volným časem stráveným v interiéru, daleko od drsné venkovní práce.

Móda hrála ve středověku významnou roli při určování mužské krásy. Šlechtici a bohatí jedinci se zdobili propracovanými oděvy, luxusními látkami a módními doplňky, aby dali najevo své bohatství a společenské postavení. Dobře oblečení muži byli považováni za atraktivnější a žádanější.

Pojetí mužské krásy bylo také propojené s pojmy rytířství a cti. Rytíř, který byl příkladem rytířských ideálů, jako je statečnost, věrnost a zdvořilost, byl obdivovaný a považovaný za atraktivního.

Renesanční dokonalost lidského těla

V období renesance došlo k oživení zájmu o lidské tělo jako představitele dokonalosti. Umělci jako Leonardo da Vinci a Michelangelo zkoumali lidskou anatomii a vytvořili díla jako Vitruviánský muž a Michelangelův David, která ukazovala lidskou postavu jako odraz božských proporcí a ideální krásy.

V tomto období začal převládat individualismus nad obecnými ideály a mocní jedinci si objednávali portréty, které zdůrazňovaly spíše jejich bohatství a postavení než fyzickou dokonalost.

Moderní dobu charakterizuje volnost

Jak se postupem času měnily společenské postoje, vyvíjely se i standardy mužské krásy. V moderní době dochází k rostoucímu přijímání různých forem krásy a muži se cítí pohodlněji, když se věnují úpravě a osobní péči bez obav z odsouzení. Důraz na individualitu a sebevyjádření umožnil mužům prozkoumat vlastní smysl pro krásu, bez rigidních společenských norem.

Standardy krásy obecně se výrazně lišily v závislosti na společenské třídě, zeměpisné poloze a historickém kontextu. To, co bylo považované za krásné v jednom regionu nebo období, mohlo být jinde odlišné. Navíc pojem krásy nebyl tak standardizovaný nebo idealizovaný jako v moderní době a při určování atraktivity hrály roli individuální preference.

Standardy mužské krásy prošly v průběhu historie významnými změnami, které odrážely hodnoty a přesvědčení jednotlivých epoch. Pojetí ideálního muže bylo utvářeno různými faktory, od mladistvého půvabu starověkého Řecka až po mocnou auru renesanční šlechty. No, upřímně, dnešní muži si rozhodně nemají na co stěžovat.

 Zdroje: www.thecollector.com, www.theguardian.com, www.bbc.com