Nošením make-upu prosluli už staří Egypťané. Silné oční linky protažené až ke spánkům zdobily tváře žen i mužů. Líčení mělo význam estetický, náboženský i praktický; zkrášlovací prostředky chránily pleť a oči před ostrým sluncem a jemnými zrnky písku. Spíše než svaly si muži pěstovali dlouhé vlasy a husté vousy. Věřilo se, že právě v nich se ukrývá mužská síla a plodnost.

Ideál řecké mužské krásy je tomu dnešnímu asi nejbližší. Vysportované, svalnaté tělo vypovídalo o tom, že jeho majitel o sebe dbá. Ale pozor. S pouhým instagramovým profilem byste ve starém Řecku neobstáli, pokud byste ke každé fotografii svých úžasných proporcí nepřipsali nějaký duchaplný odstavec svědčící o stejně úžasném obsahu mysli. Krása těla totiž musela jít ruku v ruce s moudrostí duše.

Kdo je tučný, má se dobře

Antické hodnoty se do Evropy vrátily spolu s renesancí. Mezitím tu byl středověk, který nastolil novou společenskou hierarchii. Ačkoli se aristokraté a rytíři od mládí cvičili v boji, dávali si pozor, aby se příliš nepodobali manuálně pracujícím plebejcům. Svaly začaly být spojovány s nižší třídou, zatímco u té vyšší byl ceněn tuk. Duchovně založení muži si pak libovali v hubeném a zanedbaném vzhledu, aby bylo vidět, že se pravidelně postí a světské požitky je nechávají chladnými.

Křižácké výpravy a následně i zámořské objevy způsobily v Evropě řadu změn. Předně sem byly zavlečeny dosud nepoznané nakažlivé nemoci, o nichž se věřilo, že se přenášejí zkaženou vodou. V důsledku toho se lidé přestali pravidelně mýt. Zároveň se staly dostupnější pochutiny typu cukr. Ten si sice stále mohla dovolit jen bohatší vrstva, ale tentokrát už v hojnější míře. Za vlády Jindřicha VIII. se proto v Anglii mezi šlechtou rozmohla móda obezity a zkažených zubů - oba tyto znaky vypovídaly o dobrém finančním zajištění svého nositele. Někdy to došlo tak daleko, že si šlechtic schválně načernil zuby uhlím, aby působil dojmem boháče.

Napudrované baroko

Velmi špatný chrup měl také francouzský král Slunce Ludvík XIV. Kvůli nezdravé životosprávě a zpackanému zubařském zákroku byl ke konci života zcela bezzubý a odkázaný na tekutou stravu přijímanou brčkem. Přestože jeho dvůr bývá v románech a filmech popisován jako přepychový, dnešní dívka by si tam ženicha sotva vybrala. Pánové nosili výrazné paruky, pod nimiž se proháněly vši, a odér nemytého těla se snažili přebít voňavkami. Tento trend se udržel ještě v 18. století, kdy si muži navíc navykli maskovat i nedokonalosti obličeje. Silná vrstva pudru se těšila oblibě u obou pohlaví, pokožka ale pod ní rychle stárla a tvořily se na ní vředy.

Díky rozmachu kapitalismu během 19. století začali rychle bohatnout i měšťané. Okamžitě to chtěli ukázat světu, takže obezita se mezi muži stala rozšířeným a žádoucím jevem. Ve Spojených státech vznikaly "kluby tlouštíků", kam se hrdě přidávali pánové s tučnými konty a náležitě vypasenými břichy. Kdo vážil méně než 90 kg, nebyl přijat! Ideál štíhlého muže s lehce narýsovanými svaly zavedl až Hollywood. Na kameře byl přecijen vidět každý kilogram a jediný herec nemohl vyplnit celý úhel záběru. Hrdinové prvních filmů navíc měli působit dojmem mužných siláků, a tomu byl také přizpůsoben jejich vzhled.

Zdroje: www.byrdie.com, www.artsy.net, www.nomadbarber.com