Posmrtný "porod v rakvi" činí z hrobu ženy tuze neobvyklý objev. Ten by mohl kromě mozkových operací ve středověku pomoci objasnit i to, jakými způsoby se středověcí lékaři snažili pomoci ohroženým těhotným ženám. Jednalo se o preeklampsii či eklampsii? Nebo žena zemřela násilnou smrtí?

Na posmrtné porody se podívejte v tomto videu:

Zdroj: Youtube

Žena - matka

Nálezy žen ve středověkých hrobech nejsou již ničím neobvyklým, ale tento, jenž vědci odkryli před 11 lety, měl mnohá specifika. Nejpodivnější bylo, že mezi ženinýma nohama ležel shluk drobných kostí. Navíc se ukázalo, že její dítě, tedy spíše pozůstatky jejího plodu, přišly na svět až po ženině smrti. Kromě dítěte narozeného po smrti zde byla ještě jedna záhada - malý otvor v matčině lebce. Co bylo příčinou ženiny smrti? Na to se snaží odpovědět ve svém článku pro Live Science Brandon Specktor.

Napůl narozené dítě

Tento ženin pohřeb nabízí vzácný příklad "posmrtného vytlačení plodu" neboli "porodu v rakvi", ke kterému dochází, když se v těle zemřelé těhotné ženy nahromadí plyny a vytlačí plod z porodních cest. Tento hrůzný jev byl v archeologických nálezech pozorován jen zřídka.

Ženina kostra byla nalezena v kamenném hrobě tváří vzhůru, což je důkazem toho, že byla pohřbena záměrně. Bylo jí asi 25 až 35 let a její plod, jehož pohlaví antropologové nezjistili, byl starý asi 38 týdnů. Jednalo se tedy o dobu těsně před přirozeným porodem. Jak se ukázalo, dítě bylo narozené „napůl“. Podle George Dvorského byly totiž nohy dítěte stále uvnitř matky, ale hlava a horní část těla se zřejmě narodily až po její smrti.

Díra v lebce – starověká trepanace?

Druhá záhada, tajemný otvor v ženině lebce, zřejmě nebyl způsoben násilným útokem. Měl velikost asi 4,6 mm v průměru a jeho čistota naznačuje, že byl zřejmě do lebky ženy vyvrtán v rámci hrubého chirurgického zákroku známého jako trepanace.

Mozkové operace se paradoxně prováděly už v neolitu a po celém světě, jak dokazují četné nálezy. Trepanace podle tehdejších „chirurgů“ sloužila k úlevě od různých potíží, od vysoké horečky přes křeče až po nitrolební tlak. Kromě čisté díry navíc byly na lebce ženy patrné i stopy po malém lineárním řezu. Tímto způsobem se právě lebka na trepanaci připravuje.

Jedním z důvodů tohoto velkého zásahu do těla těhotné ženy by mohly být právě komplikace spojené s jejím těhotenstvím. Matka mohla podle výzkumu trpět preeklampsií nebo eklampsií. Právě tato dvě onemocnění typická pro těhotné se totiž vyznačují vysokým krevním tlakem, horečkami, poruchou funkce jater, nitrolebním tlakem nebo krvácením do mozku a záchvaty. Jedná se o typické problémy, k jejichž odstranění se dříve používala právě trepanace. Důkazy o mozkové operaci tímto způsobem byly nalezeny v mnoha starověkých archeologických nálezech. Známe je z Peru a nejrůznějších byzantských nálezů, velmi zřídka se stane, že by byl podobný nález učiněn na lebce pocházejí z evropského středověku

Zdroj: Youtube

Operace mozku – důvod ke smrti?

Nabízí se otázka, jestli právě tato operace nepřispěla i k ženině smrti, potažmo ke smrti jejího téměř narozeného dítěte. Jak se totiž ukázalo, trepanace byla provedena zhruba týden před tím, než žena zemřela.

Zdroje: en.wikipedia.org/wiki/Coffin_birth, weeklyworldnews.com, www.smithsonianmag.com