Habsburský pysk a další postižení, která vznikla díky incestním svazkům

Nataša Slánská | 19. 1. 2020
Albinismus
Albinismus
Mikrocefalie

O zvýšeném riziku dědičných chorob v případě incestních svazků vědělo lidstvo už dávno předtím, než prozkoumalo gen. Manželství mezi sourozenci zakazovaly jak vyspělé starověké kultury, tak rozličná náboženství. Výjimka se obvykle vztahovala jen na vládnoucí rody, které chtěly udržet trůn takříkajíc v rodině.

Zatímco v antické mytologii stál incest často za zrodem nových bohů, obyčejní smrtelníci museli hledat své partnery v jiných rodinách. Egypťané se mohli oženit nanejvýš se svou sestřenicí nebo neteří, Římanům nebylo dovoleno ani to.

Koňská noha

Jen faraoni se považovali za ztělesněné bohy, a tak sami sobě incestní sňatky povolili. Známý egyptský vládce Ramses II. si například vzal za ženu jak vlastní sestru, tak své tři dcery. Existuje teorie, že genetická deformace stála za předčasným skonem faraona Tutanchamona, jehož rodiče byli blízcí příbuzní. Tutanchamon trpěl koňskou nohou a pohyboval se jen s obtížemi.

Dlouhá historie pokrevních vztahů zcela vymýtila rod španělských Habsburků. Posledním panovníkem této dynastie byl Karel II., který trpěl vrozenou poruchou ledvin a narušeným hormonálním systémem. Byl vlastně zázrak, že se dožil dospělého věku: polovina dětí z jeho rodu při veškeré královské péči umírala brzy po porodu.

Habsburský ret

Nejpatrnějším znakem genetické deformace Habsburků byla dědičná progerie, známá také jako "habsburská čelist" nebo "habsburský ret". Dolní čelist při tomto defektu je natolik předsunutá, že dolní zuby vyčnívají přes horní a postižený člověk nemůže zřetelně artikulovat, ani žvýkat. Karel II. se kromě toho sotva držel na nohou a trpěl neplodností i psychickými problémy.

Nehezký a nemocemi sužovaný král zemřel v roce 1700 pět dní před svými 39. narozeninami a nezanechal po sobě žádného dědice. V pitevní zprávě se uvádí, že "jeho tělo neobsahovalo ani kapku krve, jeho srdce mělo velikost zrnka pepře, plíce zasáhla koroze a střeva byla zka žená a gangrenická; král měl jen jedno varle, černé jak uhlí, a jeho hlava byla plná vody."

Trpaslictví

Důsledek incestních vztahů nepostihoval jen panovnické rody, ale také uzavřené komunity, jejichž členové se potýkali s omezeným výběrem partnerek. Například v Pensilvánii žilo v 18. století tak málo lidí, že se u potomků často projevoval gen způsobující trpaslictví. Porucha vyznačující se nízkým vzrůstem je spojena i s dalšími fyzickými handikapy, u žen je spojována s neplodností.

Zakrnělé nehty

V incestních rodových liniích panuje také zvýšené riziko přenosu zvláštní genetické vady, při které se děti rodí se zakrnělými nehtovými lůžky. V extrémním případě se jedinec narodí zcela bez nehtů.

Mikrocefalie

V Pákistánu incestní svazky provází postižení zvané mikrocefalie, které se vyznačuje těžkou mentální retardací způsobenou malou velikostí lebky. Ta může být zakrnělá už při narození, případně se její růst zastaví během dětství. Mozek tak nemá místo pro správný vývoj, a postižený jedinec se ani není schopen o sebe sám postarat.