Mayský kalendář se mýlil, ale existuje podobné proroctví konce světa a plní se

Hopiové

Hopiové

Foto: Freepik

Proroctví konce světa zaznělo několikrát. Nyní, jak se zdá, se objevila teorie, na kterou nestačí ani mayský kalendář. Indiánský kmen Hopiů přichází s vizí budoucnosti, nesoucí svými zjeveními jasnou zprávu o živelných skutečnostech. Ty dle nich mohou zahrnovat i neblahý konec světa.

Slavné proroctví Hopiů, indiánského kmene, jež ve svých vizích vidí jakousi očistu, sociální i ekologický rozvrat, jehož výsledkem má být čas trvalého míru nad celým světem. Dřív než se to ale stane, budou si lidé muset projít poměrně drastickou bouří.

Proroctví o konci světa

Hopiové se snažili předat své poselství OSN po celá léta. Podařilo by se jim oslovit Valné shromáždění, ovšem bez úspěchu. Ani pomyslný Damoklův meč, visící nad celou civilizací a planetou, nikoho nevystrašil.

Hopiové nemilosrdně trpěli rukama americké vlády. V roce 1906 byli dokonce vyhladověni, aby tradiční "psanci" podepsali smlouvu s Washingtonem. To vše v jasném rozporu s tím, co se později stalo zákonem o provádění Úmluvy o genocidě.

Byli bez soudu zavíráni do vězení v Alcatrazu, byly jim unášeny děti a byli umisťováni do amerických škol, stejně jako mnoho domorodých kmenů po celém světě. Nucená akulturace po celé planetě připravila původní obyvatele o jejich půdu, jazyk a samotnou podstatu.

Nezměrná moudrost, kterou si nesly generace, znalosti o zemi, k nimž se dominantní společnost potřebuje obrátit v době bezprecedentních klimatických změn. To může zachránit civilizaci, jak ji známe. Ostatně byli to právě Hopiové, kteří varovali svět před "událostmi, které by jím mohly otřást", z nichž první byla první a druhá světová válka. Teď, jak se zdá, začalo třetí období jejich vizí. To by však mohlo otřást světem tak, jak si to nikdo z nás neumí představit.

Odloučení od přírody se naplňuje

Hopiové se domnívají, že pokud bude vláda USA pokračovat ve vnucování své jurisdikce a svého způsobu života, bude ohrožen nejen tradiční způsob života Hopiů a smlouva se Stvořitelem, ale i přežití lidstva samotného.

Jak se to s proroctvím o konci světa se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Těžba v Black Mesa, severně od rezervace Hopiů, vytěžila velkou část uranu, který byl během studené války používán jako palivo pro americké mezikontinentální balistické rakety. Starší Hopiové věděli, že pokud se uhlí a uran vytěží, naruší to rovnováhu celé planety.

Vyčerpání vodonosné vrstvy používané k těžbě ovlivnilo rotaci Země. Je neúprosné sucho na Západě částečně způsobeno vysycháním této obrovské podzemní vodní nádrže? Sucho v roce 1996 bylo nejhorší, jaké pamatujeme, a to natolik, že se Hopiové neobtěžovali sázet kukuřici, svou základní plodinu. V době, kdy se po celém světě šíří pouště, záplavy a požáry, je možná na čase těmto "zemědělcům" přece jen věnovat trochu pozornosti.

Čtyři apokalyptičtí jezdci

Konec světa očima vědců: Co se už z biblické apokalypsy naplnilo a co má přijít?

Pokud neuposlechneme, hrozí nám vlády nejsilnějších armád a existence jen malé hrstky těch, jež by následně "porozumněli mrakům".

Proroctví těch, jež se již v minulosti u mnoha zásadních událostí nepletli, teď víc než kdy jindy stojí tváří v tvář nám všem. Ve snaze přimět svět, aby jim naslouchal.

Zdroje:

indiancountrytoday.com

www.jstor.org

sacredland.org