Čas osvobození poznáme podle indiánské předpovědi snadno. Budou mu předcházet různé katastrofy. „Kvůli neutuchající chamtivosti se Země dusí. Vzduch je nasycen kouřem tak, že ptáci padají na zem. Voda je otrávená a ryby se v ní otáčejí břichem nahoru. Počasí se divoce mění, války se objevují od severu na jich a od východu po západ. Ve světě narůstá chaos,” předpovídala stařena jménem Oči ohně. 

V tu chvíli se objeví tzv. chovatelé legend a rituálů, aby obnovili zdraví. Budou to lidé, kteří budou mít úctu k Matce Zemi. „Pod symbolem duhy se všechny rasy a náboženství spojí, aby šířily moudrost života v harmonii. Pak zavládne mír a hojnost.”

Indiánské proroctví

O tom, že přijde den, kdy lidé přestanou řešit, že jsou rozdílní a spojí se jako celek, mluvil například indiánský šaman z kmene Siouxů Černý los nebo náčelník a obávaný lakotský bojovník Šílený kůň. Mnoho dalších domorodých kultur má svou verzi Duhového proroctví. Jeho poselství je ale stejné: Mír, jednota a vyléčení.

„Už od pradávna věříme, že duha symbolizuje Ducha. Je znamením všech lidí jako jedné rodiny. Nyní cítíme, že jednota mnoha národů je nezbytná,” řekl mluvčí tradičních starších Hopiů z Hotevilly Thomas Banyacya.

Vize o Válečnících duhy úzce souvisí s Proroctvím sedmi ohňů, které představuje klíčové duchovní učení Indiánů Severní Ameriky. „V čase Sedmého ohně se objeví Noví lidé. Budou se toužit vrátit po svých stopách. Osloví starší a požádají je, aby je vedli na jejich cestě,” říká věštba. „Pokud budou ve svém pátrání pokračovat, posvátný oheň věčného míru, lásky, bratrství a sesterství bude opět zapálen.”

Válečníci duhy

Legenda o Duhových válečnících vyvolává řadu emocí. Podle mnoha skeptiků nebyla vytvořena Indiány, ale vychází z evangelikálního křesťanského náboženského traktu z roku 1962 s názvem Warriors of the Rainbow od Williama Willoyi a Vinsona Browna, vytvořeného za účelem pokřesťanštění domorodé kultury, s cílem propojit jejich učení s druhým příchodem Krista. 

Příběh inspiroval řadu nadšenců pro vstup do hnutí hippie nebo protikultury Rainbow Family of Living Light, jež existuje zhruba od roku 1970, jejímž úkolem je „pokusit se dosáhnout míru a lásky na Zemi”.

Zdroj: www.theearthstoriescollection.org, www.blog.nativehope.org, www.en.wikipedia.org, www.ancientpages.com