S myšlenkou vytvořit z harému plně fungující firmu s finančními úředníky, lidmi dohlížejícími na bezpečnost a dokonce i oddělením pro lidské zdroje přišel mughalský císař Akbar v roce 1562. Pravděpodobně mu jeho skupina pěti tisíci žen začala přerůstat přes hlavu.

Reorganizace byla tak úspěšná, že se jí drželi i Akbarovi potomci. Hierarchie harému se nezměnila. Hlavními autoritami byly stále manželky, příbuzné hlavy říše a oblíbené konkubíny. Avšak, aby byla jejich práce, která zahrnovala především přípravu na noční obšťastňování panovníka, co nejefektivnější, měly kolem sebe zástup sluhů.

Indický harém Mughal

O bezpečnost všech se staraly tři linie obrany. Zdi paláce obcházeli pěšáci vybavení puškami, kterým bylo nařízeno zahájit palbu na každého podezřelého vetřelce. Na hradbách stály tatarské ženy se smrtícími kopí a luky, údajně přivezené z tajných údolí Turkestánu. Šeptalo se o nich, že se jich bály i bájné Amazonky. Klid mezi zdmi harému zajišťovali eunuchové asijsko-afrického původu, kteří se sem dostali už jako děti. 

Finance byly pod kontrolou účetních. Ženy v harému se totiž ve volné chvíli mohly věnovat obchodu. Akbarova oblíbená manželka Mariam-uz-Zamani například podnikala s hedvábím a kořením. Její vnučka Jahanara Begum zase milovala architekturu a podílela se na několika projektech při stavbě nového hlavního města Shah Jahan. Oddělení zároveň vyplácelo měsíční příspěvek na šperky a oblečení.

Za vlády císaře Jahangira, označovaného za nejchlípnějšího ze všech mughalských králů, muselo mít jeho dvacet manželek každý den nové šaty. Vyžadoval, aby o něho tímto způsobem soupeřily. Vyhrávala ta, která si dokázala přitáhnout jeho pozornost.

Mužský ráj

Každá z jeho žen měla samostatný byt a kolem dvaceti otrokyň. Jejich úkolem bylo, aby příbytek vyzdobily a naparfémovaly. Takto nachystané čekaly, zda je vládce poctí svou návštěvou. Vždy probíhala podle určitých pravidel. Panovník se svlékl a udělal si pohodlí. Poté přišla na řadu masáž vonnými oleji. Vzduch osvěžovala růžová voda a vějíře. V mísách nechybělo čerstvé ovoce a studené nápoje. Během konverzace měla manželka krále chválit, aby se cítil spokojený a plný sil, a splnit mu všechna přání.

Zdroj: Youtube

V průběhu noci se hojně konzumoval také alkohol a další omamné či stimulující látky. Ráno bylo okamžikem pravdy. Pokud byl císař šťastný, jeho manželka mohla dál pobírat finanční odměnu a těšit se z jeho náklonnosti. V opačném případě byla přestěhovaná do méně luxusnějšího příbytku a upadla do zapomnění.

Zdroje: www.dailyo.in, www.owlcation.com, www.en.wikipedia.org, www.newindianexpress.com