Obtížná dostupnost je známá také u Machu Picchu. A vědci nyní vědí proč.

Inkové stavěli města záměrně na tektonických zlomech

Objasnění toho, s jakou genialitou stavěli Inkové svá města, přišel doktor Rualdo Menegat. Ten uvedl, že poloha všech inckých měst byla vybrána na křižovatce zlomových linií.

"Nemohlo to být postaveno z rozmaru," řekl Menegat, geolog z Federální univerzity Rio Grande do Sul v Brazílii. "Je to součást praxe budování osad na vysokých skalnatých místech... Machu Picchu není ojedinělým případem incké strategie přežití v Andách."

Menegatův tým tak celých 11 let sbíral satelitní i terénní data. Cílem bylo zmapovat oblasti protínající zlomy a zlomy pod 110 km dlouhou lokalitou a určit tektonický význam jejich polohy. Menegat dále uvedl, že se on a jeho výzkumníci také často setkávali s místními peruánskými vědci. Tito geologové, archeologové, urbanisti a ekologové jim pak pomohli ověřit přesnost a důležitost výsledků studie.

Získané výsledky jsou mimořádné. Zjistilo se, že Machu Picchu leží na křižovatce několika hlavních zlomových linií. Některé z nich mohly být zodpovědné za vznik pohoří Centrální Andy v průběhu posledních 8 milionů let. Ty se navíc protínají do tvaru písmene "X".

Bylo to geniální

Ačkoliv se to může zdát jakkkoliv přehnané, je právě tento systém tím, co Inkům umožnilo Machu Picchu postavit a také udržet tak, jak to zamýšleli. "Tam, kde se zlomy protínají, jsou horniny ještě více rozlámané," řekl Menegat. "Jsou to tedy místa, kde je na povrchu více volných bloků, a také místa, kde lze horniny snadno odstranit a postavit terasy a budovy. Bloky navíc nabývají typických tvarů, jako jsou trojúhelníky, šestiúhelníky a kosočtverce. Tyto tvary geometricky zapadají do mozaiky stěn budov."

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

V dané lokalitě bylo navíc objeveno velké množství předpuklinových hornin. Dle Menegata je to způsobeno tím, že sem proudila sladká voda z tajícího ledu. To následně pomohlo lokalitu uchovat po celá léta. "Dříve existující zlomy napomáhaly tomuto procesu odvodňování a přispívají k jeho pozoruhodnému zachování," uvedl Menegat.

Stejným způsobem, jako Machu Picchu, byla pak postavena i další incká města, jako Ollantaytambo, Pisac a Cusco.

Inkům však podle vědců primárně nešlo o polohu těchto zlomových linií, ale spíše o to, aby využili hojnosti zdrojů, které se v těchto místech nacházely.

Zatímco architektura Machu Picchu přežila stovky let díky zdrojům, které Inkové na těchto zlomových křižovatkách našli, dnes je místo ohroženo nadměrným turismem, vandalismem a také krádeží kamenných zbytků.

Zdroje:

www.zmescience.com

nedd.tiscali.cz

news.artnet.com