Hlavním problémem podle vědce bylo, že jsme se jako druh spojili do komunity vzájemně se podporujících jedinců. „Díky solidaritě tak přežili i ti, kteří by nedokázali najít potravu nebo přístřešek a příroda by je zahubila,” píše vědec ve své kontroverzní studii

Vedoucí genetické laboratoře na Stanfordské univerzitě si myslí, že kdyby se mezi námi objevil občan Athén z roku 1000 př. n. l., byl by pohotovější, měl by lepší paměť a širokou škálu nápadů. „Kromě toho bych tipoval, že by patřil mezi emocionálně nejstabilnější kolegy nebo kamarády. To by platilo i pro obyvatele Afriky, Asie, Indie a obou Amerik, žijící před 2000 až 6000 lety.”

Inteligence a my

Svá tvrzení opírá o nejnovější poznatky z oblasti genetiky a neurobiologie, podle kterých mezi jednou generací dochází v průměru k 25 až 65 mutacím DNA. Za posledních 120 generací, tedy 3000 let, se tak objevilo asi 5000 nových změn. Většina z nich prý v oblastech podílejících se na lidských intelektuálních schopnostech.

Zdroj: Youtube

„Lovci a sběrači museli více přemýšlet. Pokud na problém nevymysleli řešení, zemřeli i se svými potomky,” říká Crabtree. „Modernímu manažeru na Wall Street, i když udělá nějakou chybu v úsudku, nic nehrozí. Maximálně nedostane bonusy.”

Hloupnutí bude podle profesora pokračovat i v budoucnosti. Této nepříjemnosti se prý ale nemusíme bát. S opravou jakékoliv mutace nám prý pomohou technologie. „Brutální proces přirozeného výběru bude už zbytečný,” vysvětluje.

Podivná studie

Vědecké obci se Crabtreerovi závěry zdají neprofesionální. „Jeho hypotéza postrádá potřebná fakta, o která by se mohla opřít,” argumentuje profesor genetiky z University College v Londýně Steve Jones. „Úplně stejně mohu tvrdit, že mutace snížily naši agresivitu nebo délku mužského přirození.”

Zdroj: Youtube

S biologovou teorií nesouhlasí ani antropolog Robin Dunbar z Oxfordské univerzity. „Crabtree říká, že velikost mozku byla řízena používáním nástrojů. Avšak ve skutečnosti to, co zajistilo evoluci tohoto orgánu u lidí a primátů, byla komplexnost naší společnosti.”

Zdroje: www.sciencedaily.com, www.independent.co.uk, www.lidovky.cz, www.en.wikipedia.org