V Bibli se objevují dva významy slova nahý. Obnažení, spojené s prvotním hříchem Adama a Evy, kteří pojedli ze stromu poznání, upozorňuje na narušení lidských vztahů, ztrátu důvěry nebo pokoření. Na druhou stranu je nahota považována za zcela přirozenou. „Z života matky jsem vzešel nahý, nahý se vrátím,” píše se v knize Job 1:21.

Podobný nesoulad panoval i ve středověké společnosti. Na jednu stranu se církev odkazovala na biblické verše, na druhou chápala, že lidé mají zažité různé zvyky a pocházejí z odlišných společenských vrstev.

Intimita ve středověku

Až do počátku novověku byla nahota většinově tolerována a přijímána jako běžná. Důvod je jednoduchý. Lidé měli málo šatů. Pokud se tedy pralo prádlo, bylo nutné počkat, než bude čisté a suché. Mezitím vesničané pracovali nebo se koupali tak, jak je Pánbůh stvořil.

Zdroj: Youtube

V noci se zase spodní košile nechávaly vyvětrat. A to nejen doma, ale také v zájezdních šencích, na poutích nebo v čelednících, kde se zároveň sdílely postele a přikrývky. Vedle sebe tak spali nahatí cizinci a ženy mezi muži.

Ve středověku to však bylo naprosto přirozené. V prostředí, kde stud neexistoval, se vyrůstalo. Soukromí byste totiž, ve vesnické chalupě nebo hradu, hledali marně. Všude byli členové rodiny nebo služebníci. Na širokých postelích byly děti svědky všech intimností, pradleny věděly, kdy na jejich paní přišly její dny, nebo kterému z velmožů bylo po noční pitce špatně.

Moderní puritáni

Pocit studu za nahé tělo a touha skrývat svou intimitu přišla s nástupem protestanství. V roce 1517 se německý mnich Martin Luther vzbouřil proti tomu, co považoval za morální laxnost katolické církve a její aristokracie. Ve svých kázáních zdůrazňoval, že nahota je hříšná a podporuje chtíč. Postupem času se odhalené tělo stalo velkým tabu. 

Zdroj: Youtube

Na počátku 19. století pak královna Viktorie a princ Albert stanovili vzorce chování, které přijala téměř celá Evropa. Ženy se tak začaly zahalovat od hlavy až k patě. Sexuální touhy byly považované za zdraví škodlivé a stehna se dokonce začala nazývat „končetinami”.

Zdroje: www.theses.cz, www.primitivism.com, www.biblickedilo.cz, www.en.wikipedia.org