Podle antropologů, kteří zkoumali jeho pozůstatky, byl Karel IV. dobře stavěný. Byl vysoký kolem 173 centimetrů a měl atletickou postavu. Potvrzují to i doboví kronikáři. Otce vlasti popisují jako tmavovlasého, se širším nosem a velkýma oříškovýma očima. Svým vzhledem a vystupováním tak dokázal zaujmout nejen politické rivaly, ale také urozené dámy.

Jak ukazují jeho paměti, získanou pozornost dokázal využít ve svůj prospěch. „Když jsme byli v Lucce, sám ďábel nám ponoukl lidi zkažené, kteří nás svedli do osidel smilstva,” přiznal se. Podle spisovatele Luboše Y. Koláčka byl mladý Karel, v té době již ženatý s Blankou z Valoi, velice vášnivý.

Milovník Karel

Autor knihy Sex a erotika Karla IV. zároveň upozorňuje, že panovníkovo chování nikoho nepobuřovalo. „Milenky byly mezi výše postavenými samozřejmostí. Když byly dámy těhotné, jejich muži jednoduše ukojili svou touhu jinde,” říká v rozhovoru pro Český rozhlas. Český vladař prý nebyl výjimkou. 

Toto tvrzení podporuje fakt, že král ve svých téměř padesáti letech zplodil levobočka. K milostnému vzplanutí mělo dojít někdy kolem poloviny roku 1365 během jeho cesty do Avignonu. I přesto, že je identita svůdnice neznámá, badatelé předpokládají, že šlo o ženu z vyšší společenské vrstvy.

„Když bylo jeho synovi Guillaumeovi dvanáct let, Karel si vyžádal u papeže dispens ze čtvrtého stupně příbuzenství pro případ, že by se oženil se vznešenou šlechtičnou. V listině zároveň potvrdil své otcovství. To se stalo během králova pobytu v Paříži. V té době chlapce pravděpodobně viděl poprvé,” píše František Kavka v knize: Karel IV. Historie života velkého vladaře.

Intimní život Karla IV.

Podle Luboše Y. Koláčka měl Karel vášeň v krvi. Veřejně by to však nepřiznal. Určité náznaky se však dají najít. Například svou náklonnost ke své třetí manželce Anně Svídnické dal najevo tím, že ji nechal zvěčnit na několika význačných obrazech a freskách na Karlštejně. Jeho poslední žena Alžběta Pomořanská zde není zpodobněna ani jednou.

Otec vlasti byl tedy muž jako každý jiný. Měl rád dobré jídlo, pití i ženy. A jak ukazuje počet jeho dětí, také jeho intimní život byl bohatý.

Zdroje: www.stoplusjednicka.cz, www.bulvarnihistorie.cz