Názory na pohlavní styk formovala především biblická věta: „Ploďte a množte se,” jež se objevuje v Genesis 1:28. Vzájemná pozornost tak měla být provozována pouze mezi dvěma přislíbenými jedinci za účelem reprodukce.

Pokud se ukázalo, že jeden z manželů není schopen zplodit potomky, svazek mohl být anulován. Mnoho dobových kronikářů se však zmiňuje, že impotenci bylo téměř nemožné posoudit a řada lidí ji používala jako záminku k tomu, aby si našli nového manžela nebo manželku.

Láska ve středověku

Zjistit, zda je jeden z partnerů plodný či ne však nebylo jednoduché. Seznam „cudných dnů“, během kterých byl pohlavní styk zakázán, byl dlouhý a zhruba odpovídá církevnímu kalendáři. „Náklonnost nesměla být provozována během velkých svátků, jako Vánoce nebo Velikonoce, v šesti týdnech půstu, v pátek a v neděli,” říká historička Lucie Laumonier z Concordia University.

Pokud se jedinec, například při zpovědi, přiznal, že v těchto dnech podlehl své vášni, čekal ho trest v podobě půstu nebo pokání. Odsouzení neminulo ani ty, již se svěřili, že je akt těšil, přerušili ho nebo ho provozovali v nezvyklé poloze.

„Rozkoš nebyla sama o sobě problémem, protože se věřilo, že umožňuje početí. Ale v případě, že došlo k nějaké formě antikoncepce, už šlo o hřích,” vysvětluje badatelka. Problémem také bylo, když ženy projevily určitou aktivitu. Podle kleriků tak podkopávaly mužskou dominanci.

Víra a touha

Přes tato nařízení a snahu dodržovat Desatero byly ve středověku populární veřejné domy. I když byla jejich návštěva technicky považovaná za akt smilstva, duchovní nad ní mhouřili oko. Z pohledu kanonického práva totiž prostitutky chránily počestné ženy před znásilněním. Zároveň zde panovaly volnější poměry, týkající se samotného průběhu aktu. 

Zdroj: Youtube

Lucie Laumonier však upozorňuje, že o skutečném intimním životě párů se ví jen málo. „Jsem přesvědčena, že i ve středověku byl populární názor, že pravidla jsou na to, aby se porušovala. Představa církve se tak s vizí obyčejných lidí mohla rozcházet.”

Zdroje: www.medievalists.net, www.about-history.com, www.ranker.com