Ačkoliv je intimita fascinovala, byli v ní poměrně neznalí. Sex jako takový byl pak často využíván jako mocný nástroj k utlačování a ovládání společnosti.

Zvrácená pravidla intimního manželského života ve viktoriánské Anglii

"Ležte a myslete na Anglii," je známá věta, kterou královna Viktorie údajně řekla své dceři, když vyjádřila obavy před svatební nocí.

Podobně zvrácených pravidel však byla viktoriánská Anglie plná. Pravidel, která bychom dnes chápali jen těžko.

Jakákoliv zmínka o rozkoši byla považována za něco nechutného. I proto byl sex často zavrhován. Ve srovnání s dneškem, kdy je téma intimity plně detabuizováno.

Znamená to snad, že jsme v dnešní době v sexuálních postojích jednoduše svobodnější? Nebo už veřejná nemravnost zcela překročila hranici?

Mnoho viktoriánských novomanželů se skutečně oddávalo příjemnému intimnímu soužití jen za zavřenými dveřmi. Šlo o jakýsi kolektivní postoj, který se týkal všech vrstev.

Jedním z důvodů, proč byl sex nedovoleným tématem diskusí, bylo jeho strašné nepochopení. Panovala kolem něj celá řada nepravd, kterým tehdejší lidé věřili.

Dnes to nepochopíme

Osvěta ve školách skoro nebyla.Většina dětí přicházejících do puberty tak neměla ucelenou představu o skutečných funkcích nebo rozdílech mezi mužskými a ženskými pohlavními orgány.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Mnoho mladých lidí ani nevědělo, že sex způsobuje těhotenství, a pro ty, kteří to věděli, to bylo utrpení, na které se dalo velmi snadno zemřít.

Lidé ve viktoriánské éře věděli, že právě vlivem intimního soužití se mohou šířit nemoci, jako je syfilis a další pohlavní choroby. To ale nebylo všechno. Intimitě se přisuzovala i řada duševních poruch s nábožensky hříšnými konotacemi.

Sex byl běžně spojován s prostitucí. Právě neznalost pak podporovala jakousi puritánskou kontrolu obyvatelstva. Duchovní a náboženští patroni používali sex, nemoci a náboženství jako mocný nástroj k ovlivňování vůle a manipulaci. Přesto však prostituce v té době vzkvétala.

Viktoriáni, pokud šlo o sex, měli často pokřivený a nestandardní pohled. Sex nebyl tématem, o kterém se mluvilo. A to jak veřejně, tak v soukromí. Jedinou oprávněnou osobou byl v tomto směru lékař.

Novomanželská intimita probíhala jaksi "neviditelně". Na druhou stranu však měla být co nejčastější, aby se zajistilo prosperující "biologické" dědictví. Úmrtnost kojenců byla vysoká.

Jakmile se žena vdala, bylo její povinností jako manželky dovolit manželovi, aby s ní "ležel" tak často, jak on sám chtěl.

Společenské dogma tak bylo splněno na obou stranách. Ženy rodily děti, o intimitě však nikdo nemluvil.

Zdroje:

allthatsinteresting.com

www.theguardian.com

www.jstor.org