Inventární stéla, pozoruhodná tabulka pocházející z 26. dynastie, vyvolala pozdvižení a rozproudila debaty mezi odborníky. Tento ohromující nález, který v roce 1858 na náhorní plošině v Gíze objevil známý archeolog Auguste Mariette, zpochybňuje tradiční názory na původ pyramid a Sfingy. Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Co víme o inventární stéle

Inventární stéla, známá také jako stéla Chufuovy dcery, je staroegyptská pamětní deska z doby 26. dynastie kolem roku 670 př. n. l.. Stéla byla objevená v Gíze v průběhu 19. století v blízkosti Velké sfingy v Gíze a pyramidy G1-c patřící královně Henutsen. Deska je zhotovená z vápence a zdobí ji nápis doplněný "okénkem zjevení", které uvádí 22 božských soch spojených s Isidiným chrámem.

Historici a egyptologové přistupují k věrohodnosti Inventární stély opatrně kvůli zjevným anachronismům a pochybnému zpracování. Ačkoli nápis tvrdí, že Isidin chrám předcházel vzniku pyramid, a jeho objevení připisuje Chufuovi, několik faktorů ukazuje na možnou fabulaci. Například stéla odkazuje na Chufua jeho Horovým jménem, nikoliv jeho rodným jménem v kartuši, což se odchyluje od historických norem. Kromě toho odkazuje na bohyni Isis způsobem, který neodpovídá historickým záznamům, a pochybnosti vyvolává i rodokmen "královské dcery" Henutsen. Navzdory skepsi někteří jedinci, kteří se zabývají alternativními teoriemi o stáří Velké sfingy a pyramid, považují stélu za důkaz podporující jejich tvrzení.

Kdo tedy stavby skutečně postavil?

Podle zajímavého nápisu mohly Sfinga a Velká pyramida existovat již dávno před vládou faraona Chufua, který je často spojovaný s jejich stavbou. Je možné, že tyto monumentální stavby mají mnohem starobylejší dědictví, než jsme si kdy dokázali představit?

Text na stéle, připisovaný samotnému Chufuovi, prohlašuje ohromující odhalení: Isidin chrám, známý jako "Paní pyramidy", stál již v době, kdy se Chufu setkal se Sfingou! Toto odhalení způsobilo zmatek v časové ose starověkého Egypta.

Spory kolem známého artefaktu neumlkají

Mnozí egyptologové tvrzení o inventární stéle odmítají jako promyšlený výmysl. Poukazují na stylistické a jazykové znaky, které stélu řadí přímo do saitského období, tedy mnohem později než do éry Chufuovy čtvrté dynastie.

Navzdory skepsi někteří významní badatelé význam stély uznali. Významný badatel Zecharia Sitchin ji označil za "nezvratný důkaz", že Velká pyramida a Sfinga vznikly před Chufuem. Přesto se kolem tohoto záhadného artefaktu stále vedou spory.

Inventární stéla s 22 božskými sochami a přesvědčivým příběhem otevřela Pandořinu skříňku otázek. Zdědili staří Egypťané pyramidy a Sfingu po nějaké zapomenuté civilizaci? Byly tyto úctu vzbuzující stavby již v Chufuově době starověkými záhadami?

Zatímco debaty pokračují, starověká tajemství uzamčená v inventární stéle nepřestávají poutat představivost badatelů i nadšenců. Záhady egyptské minulosti ještě zdaleka nejsou zcela rozluštěné. Může to znamenat konec tradičních vyprávění, nebo je to jen další kapitola v pokračující sáze o pyramidách a Sfinze? To ukáže až čas.

Zdroje: isiopolis.com, www.ancientpages.com, en.wikipedia.org/wiki/Isis, en.wikipedia.org/wiki/Inventory_Stela