Irma Grese se narodila v Německu v roce 1923. Školy zanechala už ve 14 letech, zato se ale plně angažovala ve Svazu německých dívek, který děvčata připravoval na roli silných matek rodících zdravé árijské potomky. Vzdělání nebylo pro ženskou část populace v nacistickém Německu důležité, ženy ve společnosti měly fungovat hlavně jako manželky a matky.

Irma možná neměla zájem o učení, ale nechyběly jí ambice. V 19 letech se přihlásila jako dobrovolná dozorkyně v ženském koncentračním táboře Ravensbrück, odkud byla o rok později přeložena do Osvětimi. Zde brzy povýšila a v nové funkci mohla rozhodovat o tom, kteří vězni budou zařazeni na práci a kteří půjdou do plynové komory. Za další rok se přesunula do Bergen-Belsenu.

Navzdory mladému věku a příšlušnosti k "něžnému" pohlaví Irma projevovala nebývale sadistickou povahu. Podle výpovědi přeživších vězňů si k mučení vybírala hlavně slabší ženy, pouštěla na ně psy a bičovala je k smrti. Během svého poměrně krátkého působení v táboře Auschwitz si vysloužila přezdívku "Osvětimská hyena". Na smrt poslala za své krátkou "kariéru" statisíce Židů.

Volný čas Irma trávila milostnými avantýrami s mužskými dozorci, k jejím milencům prý patřil i doktor Mengele. Protože se obávala konkurence ze strany pohledných Židovek, krásné a mladé vězeňkyně posílala na smrt do plynových komor jako první.

Po skončení války byla Irma zadržena a přivedena k Norimberskému soudu. Za své činy byla jako jediná ženská dozorkyně z Bergen-Belsenu odsouzena k trestu smrti oběšením. Irma se zároveň stala nejmladší osobou popravenou na základě britského práva v celém 20. století. V době popravy jí bylo pouhých 22 let.