V letech 1942-1945 pracovala Irma Grese ve třech koncentračních táborech. Začala v Ravensbrücku, poté přestoupila do Osvětimi-Březinky a na konci války byla převelena do Bergen-Belsen. Kvůli jejímu atraktivnímu vzhledu a brutálním praktikám jí vězni přezdívali Krásná bestie z Osvětimi. O měsíc později ji zatkli Britové. Téhož roku v září předstoupila před tribunál v belsenském procesu, který ji v listopadu odsoudil k trestu smrti oběšením. Popravčím se stal proslulý kat nacistů Albert Pierrepoint.

Poslední dva dny života nacistické dozorkyně popsal Pierrepoint ve svých pamětech. Grese na něj působila jako obyčejná atraktivní a inteligentní dívka, která se spřáhla se špatnou partou.

Poslední zpěv

„Vycházela ze své cely se smíchem. Vypadala jako děvčátko, které by každý rád potkal. Odpověděla na kolegovy otázky, ale když se jí zeptal na věk, odmlčela se a usmála. Nakonec odpověděla, že jí je jednadvacet. Věděli jsme, že říká pravdu.“

Po této vůbec první interakci Pierrepoint válečné kriminálnici poručil, aby se postavila na váhu. Její osobu následně vystřídal pytel s pískem stejné váhy. Tento postup měl popravčím prozradit, jak dlouhý provaz použít při oběšení.

V noci se chodbami linul zpěv. To si Grese s další odsouzenou bývalou dozorkyní Elisabeth Volkenrathovou prozpěvovaly písničky o katově řemeslu a nahlas se smály. Pierrepoint jim nerozuměl.

Den popravy probíhal uvolněně, jako by k ničí smrti nemělo dojít. Pierrepoint společně s německým kolegou odešel vyzvednout Grese z její cely.

Rychle, ať to mám z krku

„Sama vyšla z cely, která byla natolik malá, že bych se tam k ní nevešel. Spoutal jsem ji až na chodbě. Anglicky jsem ji pobídl, aby přišla ke mně, a kolega zopakoval pokyn v němčině. S úsměvem vešla do popravčí cely a chvíli se dívala na úředníky, kteří tam byli. Pak si stoupla na střed propadla, kam jsem křídou udělal značku. Stála na ní odhodlaně.“

Pierrepoint jí navlékl oprátku, přetáhl jí pytel přes hlavu a odešel z propadla. Než zatáhl za páku, uslyšel, jak mu Grese adresuje pokyn a své poslední slovo: Rychle.

Pierrepoint následně doprovodil do jámy doktora a ten ji prohlásil za mrtvou. Na laně se houpala dalších dvacet minut. ,,Poté byla svlečena a uložena do rakve,“ zakončil Pierrepoint příběh popravy jedné z nejznámějších dozorkyň koncentračních táborů.

Albert Pierrepoint za svůj život sprovodil ze světa více než 400 odsouzených zločinců, polovinu z toho tvořili nacističtí váleční zločinci.