Tento 58 metrů dlouhý dřevěný škuner, známý jako Ironton, potkal tragický osud v roce 1894. Jednalo se o plavidlo určené k přepravě obrovského nákladu obilí s kapacitou přes 48 500 bušlů. Příběh jeho zániku je plný otřesných událostí a nešťastných rozhodnutí. 

Zrádné vody Huronského jezera

Té osudné noci byl Ironton a další plavidlo Moonlight vlečený parníkem směrem k Marquette v Michiganu. Když se však parník porouchal a prudký vítr hrozil, že do sebe oba čluny narazí, došlo ke katastrofě. Posádka Moonlightu učinila těžké rozhodnutí a přeřízla vlečné lano Irontonu, který tak zůstal unášený zrádnými vodami Huronského jezera.

Osud tomu chtěl, že se Ironton vychýlil z kurzu a srazil se s nákladní lodí Ohio, která byla naložená 1 000 tunami mouky. Náraz vyrazil do trupu Ohia zející díru, což vedlo k jeho rychlému potopení. Ironton se s dírou na přídi a rychle se valící vodou pokusil nasadit záchranný člun.

Drama na palubě

Zde se skrývá mrazivý zvrat příběhu: posádka nemohla odvázat lano záchranného člunu od potápějícího se plavidla. Většina posádky se ocitla v pasti a šla ke dnu spolu s lodí, zatímco pouze dva přeživší se drželi trosek, dokud je nezachránila projíždějící loď.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Objevitelé Titanicu našli i tento vrak

Tragický příběh lodi Ironton a její zamrznutí v čase zůstaly více než sto let záhadou. V roce 2019 vědci z Thunder Bay National Marine Sanctuary ve spolupráci s Ocean Exploration Trust (stejná skupina, která v roce 1985 našla Titanic) odhalili tuto úžasnou relikvii.

Pomocí sonarového snímkování přesně určili polohu Irontonu, stovky metrů pod hladinou jezera. To, co našli, bylo víc než jen vrak lodi; byla to loď zcela neporušená, se třemi stěžni, které se stále tyčily do výšky, a záchranným člunem, který byl k jejímu boku strašidelně připoutaný, stejně jako před více než sto lety.

Okamžik zastavený v čase

Jeff Gray, správce mořské rezervace, vyjádřil své pocity: „Je to loď, která sedí na dně, zcela neporušená, a záchranný člun, který tam je, je doslova okamžikem zastaveným v čase."

Objev lodi Ironton, který oznámila NOAA, má nesmírnou historickou a vzdělávací hodnotu. Připomíná nám sílu a nebezpečí Velkých jezer a nabízí hmatatelné spojení s minulostí a životy těch, kteří na těchto rozbouřených vodách pracovali.

I když je příběh Irontonu tragický, jeho pozoruhodné zachování poskytuje výzkumníkům a potápěčům jedinečnou příležitost prozkoumat kus námořní historie, který odolal zubu času. Vrak lodi, který je nyní známý celému světu, bude sloužit jako silná připomínka trvalých tajemství, která hlubiny naší planety stále skrývají.

Zdroje: www.smithsonianmag.com, www.insider.com, xray-mag.com