Vědci analyzovali proroctví slavného Isaaka Newtona. Apokalypsa by měla přijít už za 40 let

Jarouš M Komořanský | 3. 5. 2023

Jméno Isaaca Newtona známe všichni z fyziky díky pohybovým zákonům a teorii gravitace. Víme, že byl proslulý matematik, fyzik a astronom, který již v 17. století přinesl převratné poznatky vědě. Málokdo však ví, že jej zajímala proroctví. Podle Newtona by apokalypsa měla přijít už za 40 let.

I když je tento vědec, fyzik a matematik známý především díky svým vědeckým objevům, zajímal se také o biblická proroctví, alchymii, okultismus a biblickou apokalypsu. Proroctví a zejména konec světa byly jeho velkým koníčkem, stejně jako biblické a náboženské texty, jejichž studiu věnoval mnoho času. Pokud se vám zdají tyto dva zájmy zvláštní a protichůdné, pak vám ukážeme, že podle Isaaca Newtona tomu tak nebylo. Konec světa si totiž dokázal spočítat. A k čemu došel?

Svět skončí apokalypsou v roce 2060

Newtona fascinovala zejména kniha Daniel ve Starém zákoně, která obsahuje právě proroctví o konci světa. Na základě výkladu tohoto proroctví Newton věřil, že svět skončí v roce 2060. A sám si tento předpoklad přepočítal a potvrdil.

K tomuto datu Isaak Newton dospěl na základě kombinace biblických textů a astronomických výpočtů. Domníval se, že kniha Daniel předpovídá konec světa 1260 let po založení Svaté říše římské v roce 800 n. l. Kromě toho také věřil, že konec světa se bude shodovat s řadou kataklyzmatických událostí, včetně zemětřesení, komet a dalších přírodních katastrof.

Podívejte se na toto video:

Zdroj: Youtube

Předpověď vědec nezveřejnil

Navzdory svým výpočtům, a možná také proto, že si byl vědomý kontroverze, si Newton nebyl svou předpovědí zcela jistý a za svého života ji nezveřejnil. Teprve po jeho smrti byly objevené a zveřejněné jeho spisy o biblických proroctvích, které odhalily jeho víru a výpočty konce světa se zmíněným rokem 2060.

Zánik civilizace lze vypočítat, tvrdí slavný statistik. Lidem zbývá 760 let
Magazín

Zánik civilizace lze vypočítat, tvrdí slavný statistik. Lidem zbývá 760 let

Výklady knihy Daniel vědce matou

Pravdou však je, že mnoho učenců a teologů vykládá knihu Daniel různými způsoby. Stejně jako u dalších výkladů nebo proroctví neexistuje shoda ve významu toho, co kniha Daniel vlastně říká. Její proroctví lze interpretovat mnoha způsoby, jak to většinou bývá.

Navíc Newtonovy výpočty vycházely z jeho vlastní interpretace biblického textu a jeho chápání astronomie, které nemusí být podle moderních měřítek přesné. Newton se navíc pokoušel předpovědět konec světa na základě svého protestantského chápání Bible a událostí, které následovaly.

Vědci zpochybnili základní Newtonův zákon: Zachování hybnosti možná neplatí
Magazín

Vědci zpochybnili základní Newtonův zákon: Zachování hybnosti možná neplatí

Jak jeho proroctví chápou moderní vědci?

Newton byl přesvědčený, že kolem tohoto data (2060) se Kristus vrátí a nastolí celosvětové království míru. 'Babylon' (zkažená trinitární církev) také padne a bude otevřeně hlásané pravé evangelium," napsal v roce 2003 profesor dějin vědy a techniky Stephen D. Snobelen,

I když tedy Isaac Newton předpověděl konec světa v roce 2060 na základě svého výkladu starozákonní knihy Daniel a k předpovědi dospěl kombinací biblických textů a astronomických výpočtů, je třeba ji brát s rezervou, stejně jako každou prognózu, proroctví nebo předpověď. A to i u takového velikána, jakým tento vědec byl.

Zdroje: www.iflscience.com, www.grunge.com, www.openculture.com 

Tagy Armagedon Bible Isaac Newton kniha Svatá říše římská