Říká se o něm, že je jednou z největších záhad Japonska. Gigantický kamenný blok váží 500 tun, je vysoký téměř 7 metrů a široký 6 metrů. Tyčí se nad malým jezírkem v areálu šintoistické svatyně Ōshiko Jinja ve městě Takasago. V roce 2006 ho vědci z výzkumného ústavu univerzity v Otemae pomocí laseru naskenovali a zmapovali tak jeho neobvyklý tvar. I přesto jeho účel a období, v němž byl vytesán, zůstal tajemstvím.

Ishi-no-Hoden je opředen mnoha legendami. Jedna praví, že za vlády 10. japonského císaře Sudžina, který žil v letech 148 př. n. l. až 30 př. n. l., zasáhla zemi epidemie, jíž podlehla polovina populace. Zbylí sedláci opustili svá pole. Panovník se proto rozhodl, že se poradí s bohy a zeptá se jich, jak říši zachránit od hladomoru. 

Zdroj: Youtube

Po jedné z meditací se mu zjevili bohové Ókuninuši a Sukunabikona s jasnou žádostí: „Pokud nám daruješ kámen Ishi-no-Hoden, tvůj lid bude žít,” řekli mu. Jak si přáli, tak se stalo. Pandemie ze dne na den zmizela a zrna opět vyklíčila.

Ishi-no-Hoden

Archeologové jsou z kolosálního megalitu zmatení. Připomíná prý sochy, které stavěla nejstarší známá japonská prehistorická civilizace Džómon, jež je datována do rozmezí let 14 000 př. n. l. až 200 př. n. l. Zároveň se o něm zmiňuje kronikář Mononobe no Moriya v díle Harima Kokudo Fudoki z roku 715 n. l. Měl být vyříznut z vedlejší skály. 

Jakým způsobem je stále záhadou. V jeho okolí nebyly objeveny žádné nástroje. Zároveň nemá nápisy ani rytiny jakéhokoli druhu, které by naznačovaly postup opracování nebo odkazovaly na autora. 

Kámen z budoucnosti?

Tento fakt podporuje myšlenku, že Ishi-no-Hoden byl vytvořen pomocí sofistikovaných pomůcek a moderních strojů. Badatelé zároveň upozorňují, že jeho tvar až nápadně připomíná staré televize nebo CRT monitory. 

Zdroj: Youtube

„Celá konstrukce megalitu je navíc navržena tak, že vypadá, jako kdyby se nad jezírkem vznášel,” říká historik a milovník paranormálních jevů Claudio Tsuyoshi Suenaga. „Zajímavostí je, že nádrž podle chrámových záznamů nikdy nevyschla ani v období dlouhotrvajícího sucha. Její voda je tak považována za léčivou.” Zastánci teorie o starověkých mimozemských civilizacích, které prý naši planetu kdysi navštívili, si proto myslí, že Ishi-no-Hoden je ve skutečnosti antigravitačním vozidlem nebo vesmírnou lodí. 

Zdroje: www.scienceinfo.net, www.theheritagetrust.com, www.ancient-origins.net