S Koránem se to má jako s Biblí. Existují různé překlady a různé interpretace. Podle Manjura Hossaina Patoariho z univerzity v Bangladéši však v Koránu jasně stojí, že Alláh stvořil muže a ženy jako rovné bytosti. Vdechl jim stejnou duši, přiznal jim stejná práva a přislíbil shodné odměny za dobře vedený život ve víře. Předpokládal také, že se k sobě budou chovat slušně. "Čím laskavější je muslim ke své manželce, tím dokonalejší je jeho víra," pravil Alláh ústy proroka Mohameda. Z tohoto pohledu není pochopitelné, proč jsou právě muslimské země nejvíce proslulé potlačováním ženských práv.

Drsné zacházení je "normální"

Manjur Patoari vysvětluje, že drsné zacházení se ženami bylo v arabském světě normou už před příchodem islámu. Muži zaživa zahrabávali čerstvě narozené dcery, s manželkami zacházeli jako s otrokyněmi. Prorok Mohamed se pokusil těmto násilnostem učinit přítrž zavedením nového náboženství. Sám se oženil s jedinou ženou, byť starší než on a vdovou, a další manželky přijal až po její smrti. Většinou šlo o dívky méně hezké nebo pošpiněné ztrátou panenství, které by jinak ve společnosti živořily. Pocházely ale z vlivných rodin, což Mohamedovi umožnilo rozšířit myšlenky islámu do různých klanů a získat větší politický vliv.

Patriarchální systém se přesto u Arabů udržel a namísto toho, aby nové náboženství pozměnilo dosavadní zvyklosti, tradiční politika začala naopak měnit islám, respektive jeho výklad. (Zdroj: www.scirp.org)

Ženská práva podle Koránu

Profesor práva a politologie z univerzity v kalifonrském Santa Cruz Mark Fathi Massoud se ve svých studiích zaměřil na muslimské aktivistky bojující za zrovnoprávnění žen v Somálsku. Překvapilo ho, že právě ony samy při prosazování ženských práv vycházejí z Koránu a práva šaría.

"Jedna somálská aktivistka mi vysvětlila, že právo šaría se dá vyložit mnoha způsoby. Podle ní je klíčové, aby ženy znaly svá práva vyplývající z Koránu," uvedl Massoud. "Somálské odbornice dokážou v právu šaría najít důvody, proč je důležité, aby se vzdělávaly jak chlapci, tak dívky. Odvolávají se na fakt, že prorok Mohamed učil muže i ženy bez rozdílu a vyzýval své následovníky, aby činili totéž."

Aktivistky podle Massouda vysvětlují rodičům, že posílat své dcery do sportovních kroužků nebo je podpořit v kandidatuře na veřejné funkce není proti islámu ani proti právu šaría, které ve své podstatě uděluje stejná práva oběma pohlavím.

Hlavní problém vidí bojovnice za práva žen v tom, že po dlouhá staletí veškerou moc drželi v rukou muži, a zákony i náboženství přizpůsobovali vlastním politickým postojům. Z tohoto důvodu ještě dnes narazíte na náboženské lídry, kteří považují ženskou obřízku a nucené sňatky nedospělých dívek za nutnou prevenci před ztrátou panenství a nevěrou. "Korán přitom nic takového nedovoluje. Naopak jasně říká, že se ženy mají ochraňovat. Klade důraz na jejich osobnost, zdraví a důstojnost," citoval Massoud slova jedné ze somálských muslimek. (Zdroj: theconversation.com)

Pokusy o změnu tedy ve své podstatě nejsou bojem proti islámu jako takovému, ale proti nesmyslným a leckdy krutým patriarchálním tradicím, které s původním učením proroka Mohameda nemají nic společného. Mimochodem, Alláh dle Koránu ženám a mužům přisoudil stejná práva i při rozvodu. Jen s tím rozdílem, že po rozvodu mělo běžet tříměsíční období, ve kterém se ukázalo, zda žena není těhotná. V takovém případě si ji muž mohl vzít zpět, protože očekávaný potomek byl evidentně jeho. To ovšem opět ještě neznamená, že by měl nad bývalou manželkou větší moc než ona nad ním. Spíš se to dá vyložit jako právo dítěte na oba rodiče, respektive shodná práva obou rodičů na dítě. Muži pak byla přisouzena odpovědnost za oba, tzn. za manželku i dítě. (Zdroj: quran.com)