Jak přesvědčit mladé muslimy, aby se přidali do řad nejobávanější teroristické organizace novodobé historie? Zatímco tradiční muslim se bojí Alláhova hněvu, ISIS ve své příručce naopak ujišťuje, že jim za znásilňování a zotročování nevinných žen dá všemohoucí stvořitel světa své požehnání. A bohužel na to většina mladých chlapců, kteří nevědí co se životem, slyší.

Příručka má ovšem svoje tabu, jež se při porušení trestají i smrtí. Tak například zotročovat mohou pouze bezvěrkyně, do jejichž řad spadají především Jezídky, Kurdky, Židovky a méně obvyklé křesťanky.

Přívrženci se však musí držet striktních pravidel, aby na ně Alláh neseslal svůj hněv. Přimět ke styku lze i nezletilou dívku, pokud se z ní už stala žena. K ženě se chová s úctou, samozřejmě za podmínky, že se sexuální otrokyně pořídí. Je-li násilná, muž má právo ji "srovnat do latě" i drsným mučením.

Mezi naprosto bizarní pravidla patří příbuzenský vztah sexuálních otrokyň: Pokud muž vlastní dvě ženy a jsou to přímé příbuzné, například matka a dcera nebo dvě sestry, smí obcovat pouze s jednou z nich. Dva muži mohou vlastnit jednu otrokyni, ale nesmějí s ní mít sex.
Jak se předpokládá, celá příručka je jeden velký nesmysl a po zaškolení branců se téměř žádné pravidlo nedodržuje. Oběti radikálních muslimů, kterým se podařilo vysvobodit, dosvědčily, že v znásilnění dochází bez ohledu na příbuzenské vztahy mezi oběťmi a během jedné noci se na otrokyni vystřídá i několik mužů. Mnohé z nich se po těchto činech zabily.

Představy o sexuálním zotročování se rozšířily do celého světa a muslimové mimo jiné kvůli tomu upadli v nemilost. Od ISIS se však distancují a snaží se podstatu islámu uvést na prvou míru. "Islámský stát nemá s islámem nic společného," řekl profesor Abdel Fattah Alawari z univerzity v Káhiře. "Překroutili tisíc let staré verše, které původně chtěly otroctví naopak vymýtit. Islám se zrodil v době, kdy otroctví bylo běžnou praxí starověkých civilizací, a od začátku stál proti němu."