Pokud by se ukázalo, že je tato myšlenka pravdivá, mohla by mít důsledky pro vlastnictví všech paliv nalezených pod mořským dnem. Ta totiž dle mezinárodního práva patří zemi, pokud důkazy prokáží, že se zdroje nacházejí pod kontinentálním šelfem dané země - relativně mělkou oblastí mořského dna, která může sahat stovky kilometrů za pobřeží.

Severoatlantická oblast byla kdysi zcela suchou pevninou, která tvořila superkontinent Pangea v době před přibližně 335 až 175 miliony let. Teorie o Islandii je v rozporu s dlouholetými představami o vzniku Islandu a severního Atlantiku, ale vysvětluje například i to, proč je zemská kůra pod Islandem mnohem silnější, než by měla být.

Koncept Islandie je v rozporu s převládajícími teoriemi o vzniku severoatlantické oblasti a několik významných geologů a geofyziků se k němu staví kriticky.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Kdyby voda klesla, kontinent by se odhalil

Podle hlavní autorky studie, Gillian Foulgerové, "se oblast, pod kterou se nachází kontinentální materiál, táhla od Grónska až po Skandinávii. Část z něj na západě a východě nyní klesla pod hladinu vody, ale stále stojí výše, než by měla. ... Pokud by hladina moře klesla o 600 metrů, pak bychom nad hladinou oceánu viděli mnohem více pevniny.“

Geologové byli dlouho přesvědčeni o tom, že pánev severního Atlantiku se vytvořila, když se před 200 miliony let začala rozpadat Pangea. Vznik Islandu je datován do doby před 60 miliony let, kdy vznikl nad sopečným chocholem poblíž středu oceánu.

Jak vznikl Island?

Podle Foulgerové se však po rozpadu Pangey začaly oceány formovat jižně a severně - nikoli však západně a východně - od Islandu, takže oblasti na západě a východě zůstaly spojeny s dnešním Grónskem a Skandinávií.

K rozpadu a pohybu tektonických desek však dochází jinak, než si myslíme. Ani Pangea se nerozdělila čistě. Ztracený kontinent Islandie zůstal jako nepřerušený pás souše široký 300 km, který se udržel nad vlnami až do doby před asi 10 miliony let. Až poté se potopil i východní a západní konec Islandie a zůstal jen Island.

Podle Foulgera je kontinentální oblast mnohem větší než samotný Island, což znamená, že přímo pod mořem se skrývá kontinent. To vysvětluje i širokou zemskou kůru v místě.

Důkazy o Islandii

Podobně velká přilehlá oblast se rozkládá i na západ od dnešní Británie a Irska. I tato oblast „Velké Islandie“ se však potopila pod vlny. To je dokázáno i některými fosilními nálezy, které dokázaly, že některé rostliny, jsou v Grónsku i ve Skandinávii totožné, takže regiony byly dříve spojené. Podobné nálezy ze světa zvířat ale nemáme.

Více informací na tomto videu:

Zdroj: Youtube

Zdroje:

studyfinds.org, nationalpost.com, www.livescience.com