Mnichův rukopis odhaluje starověké poznatky. Příběh začíná ve 14. století, kdy italský mnich Galvano Fiamma sepsal rukopis, který přepisuje dějiny. Paolo Chiesa, profesor na Milánské univerzitě, na tento staletí starý poklad narazil. Rukopis, známý jako Cronica universalis, ležel ukrytý v soukromé sbírce v New Yorku a skrýval tajemství, nad kterým by se historikům zatajil dech.

Úžasná zmínka o "Marklandu"

Mnichův rukopis skrývá dráždivý klíč k předkolumbovskému odhalení. Giulia Greco, jedna z Chiesových postgraduálních studentek, učinila při přepisování rukopisu objev, který jí vyrazil dech. Na jeho stránkách byla ukryta překvapivá zmínka o zemi jménem Marckalada či Markland, která se pravděpodobně vztahuje k části kanadského pobřeží. Mnichova slova rezonují mnoha záhadami: „V této zemi jsou stavby z tak obrovských kamenných desek, že by je nedokázal postavit nikdo jiný než obrovští obři. Jsou tam také zelené stromy, zvířata a velké množství ptáků."

Mnichův zázrak: Odkaz na mořské znalosti

Mnichovo odhalení nekončí zmínkou o neobjevené zemi. Jeho vyprávění naznačuje možnost, že tyto znalosti získal od mořeplavců, kteří často navštěvovali dánská a norská moře. Tato lákavá informace vyvolává otázky o rozsahu námořních znalostí v této době.

Zásadní je pak spojení rukopisu s Janovem. Paolo Chiesa totiž navrhuje, že jedna ze stop o tehdejších mořích směřuje do Janova, rušného italského přístavu. Galvano Fiamma tam pravděpodobně studoval, což mohlo být i branou, kterou se námořní poznatky dostaly k uším mnicha. Toto odhalení vyvolává záhadnou otázku: proč janovské mapy té doby vynechávaly východní pobřeží Ameriky?

Nové vymezení dějin: Spojení s Kolumbem

Nově objevená historická bomba vrhá nové světlo na samotného Kryštofa Kolumba. Kolumbus, janovský objevitel, mohl být díky námořním kontaktům Janova zasvěcený do šepotu o nezmapovaných zemích.

Pokud by se teorie ukázala jako pravdivá, pak bychom museli přepsat vše, co jsme si mysleli, že víme o objevení Ameriky.

Rukopis tohoto mnicha vyvolal bouři otázek a vybízí nás, abychom znovu zvážili vyprávění, která nám byla dlouho utajena. Minulost nepřestává překvapovat a intrikovat.

O tom, jak mohla vypadat Amerika před objevením Kolumbem, hovoří i toto video:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.economist.com, mymodernmet.com