Jednou z věcí, která zůstává nejasná, je původ jeho jedinečné přezdívky "Bezkostý". Někteří spekulují, že mohlo jít o dědičné onemocnění kostry, jako je osteogenesis imperfecta. Přestože byl ale zřejmě nehybný mrzák, vynikal neobyčejnou krutostí. Tento válečník se nezastavil před ničím - mučil, zabíjel a neznal slitování.

Ať už to ale bylo jakkoli, navzdory svým údajným fyzickým omezením se Ivar projevil jako obávaný a krvelačný válečník, což mu podle kronikáře Adama Brémského vyneslo titul "nejkrutějšího ze severských válečníků". Na video o jeho bezmezné krutosti se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Ztělesněná krutost

Ivar byl známý tím, že vedl své bratry do boje a dokázal mezi Vikingy rozpoutat nekontrolovatelnou zuřivost jako tzv. berserker, tedy zuřivý vikinský bojovník, o němž se říkalo, že nosí medvědí kožešinu.

V roce 865 Ivar a jeho bratři spolu s Velkou pohanskou armádou vpadli do Británie a zaměřili se na několik anglosaských království. Dobyli York a Northumbrii, čímž v některých částech Anglie nastolili vikingskou okupaci. Ivarova touha po dobývání ho zavedla do Nottinghamu a Mercie, kde zanechal loutkového vládce a poté zamířil do Dublinu. Krutý byl k nepřátelům, ale nešetřil ani členy širší rodiny. Odstranil všechny, co mu stáli v cestě nebo se postavili jeho rozhodnutí.

Podmaňování krok za krokem

O Ivarově vůdcovské zdatnosti svědčí i jeho spojenectví s Olafem Bílým, dánským králem Dublinu. Společně vedli bitvy v Irsku a Skotsku a zanechali trvalý vliv na historii regionu. Někteří badatelé se domnívají, že Ivar mohl být totožný s Ímarem, zakladatelem dynastie Uí Ímair, která vládla Northumbrii a Irskému moři.

Proč „Bezkostý“?

Pokud jde o Ivarovu smrt, historické záznamy nejsou zcela jasné. Některé prameny uvádějí, že zemřel v Dublinu v roce 873 a podlehl náhlé a strašlivé nemoci. To by mohlo vysvětlovat původ jeho přezdívky, pokud souvisela právě s následky této nemoci.

Další zajímavá teorie poukazuje na devítimetrového vikinského válečníka nalezeného v Reptonu v Anglii, obklopeného ostatky 249 dalších osob, což naznačuje, že se jednalo o významného vikinského vojevůdce. Někteří se domnívají, že by mohlo jít o místo Ivarova posledního odpočinku, ale toto tvrzení zůstává mezi odborníky sporné.

Ivar Bezkostný zanechal na bitevním poli odkaz plný krutosti a brutality, díky čemuž se stal obávanou postavou vikinské historie. Ačkoli historická přesnost ohledně jeho života a smrti může být nepochopitelná, příběhy o Ivarových nelítostných výbojích a nezdolném duchu stále uchvacují publikum a udržují jeho legendu jako jednoho z nejzáhadnějších a nejvlivnějších vikingských vůdců všech dob. Samozřejmě, že zvědavost vzbuzují i pověsti o krutosti tohoto téměř nehybného mrzáka.

Zdroje: en.wikipedia.org/wiki/Ivar_the_Boneless, screenrant.com, www.historyhit.com