Toto odhalení vychází z testů DNA provedených na vzorcích získaných ze šátku, který údajně patřil Catherine Eddowesové, čtvrté oběti Jacka Rozparovače. Výsledky naznačují, že nechvalně proslulým vrahem mohl být Aaron Kosminski, šílený polský holič.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Zahaleno kontroverzí: Důkazy DNA

Vědecká studie, kterou vedli výzkumníci z Liverpool John Moores University, použila inovativní a minimálně destruktivní techniky pro získání vzorků. Podle zprávy zveřejněné v časopise Journal of Forensic Sciences se profily DNA z šátku shodovaly jak s obětí Eddowesem, tak s podezřelým Kosminskim, což posiluje souvislost s místem činu. Platnost důkazů však zůstává sporným bodem.

Aaron Kosminski a jeho problematická povaha

Kosminski, polský přistěhovalec, byl podezřelý již v době vraždy. Bydlel pouhých 200 metrů od jednoho z míst činu, byl identifikován očitým svědkem, ale nikdy nebyl zatčen. Jeho pohnutý život zahrnoval pobyty v chudobincích a azylových domech kvůli jeho zhoršujícímu se duševnímu zdraví. Kosminski trpěl sluchovými halucinacemi, měl strach z jídla a zanedbával osobní hygienu, takže neodpovídá stereotypnímu obrazu mazaného sériového vraha.

Zpochybňovaný původ šátku

Základním kamenem tohoto odhalení je šátek, o němž se předpokládá, že patřil Catherine Eddowesové. Skeptici však jeho pravost zpochybňují a zdůrazňují, že v době vraždy nebyl uveden jako důkazní materiál. Řetězec důkazů vedoucí k jeho současnému majiteli Davidu Melville-Hayesovi vyvolává pochybnosti o jeho věrohodnosti. Kritici tvrdí, že bez konkrétní dokumentace spojující šátek s Eddowesem zůstává jeho role při řešení případu spekulativní.

Historický skepticismus a odborná kritika

Historička Hallie Rubenholdová se k nedávným tvrzením vyjadřuje skepticky a uvádí, že dokument nic podstatného nedokazuje: „Tento nedávný článek nic nedokazuje. Nic zásadního se na tom nezměnilo, ale přesto se nám to předkládá, jako by to bylo něco nového. Genetici tato tvrzení zkoumali již před lety a zjistili, že s takzvanými výsledky jsou vážné problémy. Navíc z historického hlediska neexistuje vůbec nic, co by tento šátek spojovalo s Catherine Eddowesovou – ani jeden důkaz, ani jeden dokument. Původ předmětu si prostě nemůžete vymyslet, musí být podložen dokumentací – zeptejte se kteréhokoli kurátora.“ Zdůrazňuje nedostatek historických důkazů, které by šátek spojovaly s Eddowesem. Genetik doktor Adam Rutherford vyjadřuje obavy z možné kontaminace a odvolává se na to, že s šátkem otevřeně manipulovaly různé osoby, včetně Eddowesových potomků.

Znovuotevření příběhu o rozparovači

Přestože se toto odhalení pokouší vyřešit záhadu obklopující Jacka Rozparovače, znovu rozvířilo debatu v rámci rozparovačské komunity. Kritici tvrdí, že i kdyby byl šátek na místě činu přítomen, pochybné zacházení s ním v průběhu let ohrožuje spolehlivost analýzy DNA. Identita Jacka Rozparovače zůstává předmětem intenzivních spekulací a tento nejnovější vývoj pravděpodobně celou záležitost definitivně neřeší.

V tomto případu, kde každá teorie vyvolává vášnivé debaty, přidává toto odhalení novou vrstvu složitosti. Ať už důkazy DNA definitivně odhalí Aarona Kosminského jako proslulého vraha, nebo ještě více podnítí kontroverze kolem identity Jacka Rozparovače, pátrání po pravdě pokračuje a zanechává mrazivý odkaz těchto nevyřešených zločinů nedotčený.

Na závěr se ještě podívejme na toto video:

Zdroj: Youtube

Zdroje: www.thevintagenews.com, en.wikipedia.org, whitechapeljack.com, www.jack-the-ripper.org