Energie uvolněná detonací se dělí do tří kategorií. Bezprostředně po výbuchu se rychlostí světla šíří rentgenové a infračervené záření a záření gama. Radiace zvyšuje teplotu předmětů, což vede k jejich vznícení nebo roztavení. Následně se do okolí rozptylují produkty jaderného štěpení a tlaková vlna. Ta boří, trhá a odhazuje vše, co jí přijde do cesty.

I přesto, že největší jaderné bomby dokáží srovnat se zemí vše, co je v okruhu minimálně 6 km od exploze a mají výbušnou energii několik desítek megatun nebo asi 10^17 Joulů, se Zemí by nepohnuly. Její rotační energie se pohybuje kolem 10^29 Joulů. Bylo by to jako kdyby chtěl komár máváním křídly odklonit jedoucí auto.

Jaderný výbuch a dopady na Zemi

Rotace Země má vliv na globální proudění vzduchu, na mořské proudy, na střídání dne a noci nebo na kolísání teploty. Jednoduše má zásadní význam pro všechny organismy, které se na ni doslova spoléhají. Nenápadně ji dokáží vychýlit pouze tektonické pohyby. Například posunutí indické desky u Sumatry v roce 2004 způsobilo zkrácení dne o milióntinu sekundy.

Na Zemi působila síla zhruba 100 000krát větší než u největších jaderných bomb. „Ve vzdálené budoucnosti je však nutné počítat s tím, že technika půjde dopředu. Pokud by byl jaderný výbuch soustředěn na jeden úsek kůry, mohl by způsobit tektonické pohyby, jež jsou schopné vychýlit zemskou osu," říká doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc.

Výbuch v atmosféře

Co by se stalo, kdyby bomba vybuchla nad Zemí? To již odborníci dokáží velmi dobře odhadnout. Opírají se o americký experiment, který byl proveden v roce 1962. V rámci projektu Starfish Prime USA se uskutečnil pokusný jaderný výbuch ve výšce 400 kilometrů nad Zemí. Vypálena byla bomba o síle 1,4 megatuny TNT.

Exploze vytvořila masivní ohnivou kouli a způsobila silný elektromagnetický impuls, jež se rozšířil do vzdálenosti více než 1 000 kilometrů od epicentra. Vyřadil elektrické sítě, navigační a radarové systémy. Nebezpečná radiace naštěstí v takové výšce nikoho neohrožuje.

Zdroj: Youtube

Situace by byla horší, kdyby nad Amerikou vybuchla nejsilnější atomová bomba světa – třístupňová termonukleární puma Car-bomba o síle 50 megatun TNT. Elektromagnetický impuls by zasáhl až třetinu území USA. Způsobil by zničení všech zapnutých elektronických přístrojů a několikadenní black out. Zemskou osu by ale vychýlit nedokázala.

Zdroje: cs.wikipedia.org, cs.wikipedia.org, www.livescience.com, is.muni.cz, zoommagazin.iprima.cz