Stavěný na rychlost?

Navzdory všeobecně platnému přesvědčení nebyl král pravěkých ještěrů zrovna nejrychlejší. Vědci vytvořili model obřího Tyranosaura a došli k zajímavému zjištění. 

Nejrychlejším pohybem, kterého byl schopný tento ještěr dosáhnout, byla svižná chůze. Jako běžec by tedy neobstál. 

Ačkoliv se vědci dlouho přeli, jak to s rychlostí T-rexe skutečně bylo, podle nejnovějších výzkumů se pohyboval maximální možnou rychlostí 33 km/h. Pokud bychom vzali v potaz fakt, že by člověk před T-rexem potřeboval uprchnout, asi by tento závod nakonec nevyhrál. 

Vědci vycházeli z předpokladu, že nejrychlejší člověk na světě je schopný běžet rychlostí maximálně 27 km/h. I přesto, že se obrovský a hrozivý T-rex nepohyboval rychle, stále byl o 6 km/h rychlejší než člověk. 

Vědci následně tento závěr upřesnili. Dodali, že maximální možnou rychlostí se ale T-rex pohyboval jen v ojedinělých situacích. Jeho běžnou rychlostí pak byla cifra mnohem nižší: 11 km/h. 

Pokud bychom tuto rychlost srovnali s nejrychleji běžícím člověkem, museli bychom závěr, zdali by člověk tomuto ještěrovi mohl uniknout, zcela přehodnotit. Odpověď je patrná již nyní. 

Člověk jako vítěz

V takovém případě by člověk před T-rexem hravě uprchl a stal se jasným vítězem případného závodu. „Musíme zohlednit fakt, že se T-rex, především díky své obří velikosti, pohyboval spíše rychlostí průměrnou. Na to, aby případně dohnal člověka, by rozhodně nestačila," uvedl William Sellers, paleontolog z Manchesterské univerzity.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Hlavním důvodem, proč vědci tento fakt přehodnotili, byla velikost T-rexe a váha jeho kostry. „Pokud by se Tyranosaurus pohyboval rychleji, než rychlostí 12 km/h, jeho kosti by se s velkou pravděpodobností roztříštily," dodal Sellers.

Hypotéza, která dlouho spekulovala o tom, jak moc byl či nebyl T-rex rychlý, tak nakonec vzala za své. Až nové výzkumy potvrdily, že T-rex nebyl žádný běžec. 

Jedním z faktorů, kterými se vědci důkladněji zabývali, bylo namáhání kostí. To by v případě, že by T-rex neustále běhal, bylo až příliš vysoké. Tyranosaurus rex tak jednoznačně nebyl atletem, který by dohnal člověka bez zjevných komplikací. 

I proto bychom neměli věřit filmům, které znázorňují T-rexe jako všemocného, neohroženého a hlavně velmi rychlého predátora. 

Zdroje: www.iflscience.com, nedd.tiscali.cz, www.quora.com