Už v minulosti se předkům člověka se s prudkými klimatickými zvraty v období před 800 a 200 tisíci lety ztrojnásobila velikost mozku a lebky (a v návaznosti se zploštil i obličej). Změny dál probíhají, jen už není tak jisté, jak budou lidé využívat moderní technologie nebo manipulace na genové a molekulární úrovni, nakolik nechají věcem volný průběh, nebo se upraví sami.

Mozek se zvětšuje, zmenšuje nebo zlepšuje?

Jednotlivci se stále odlišují výrazně, ale podle článku v časopise British Dental Journal se lidem oproti středověku rozšířilo čelo a zvětšil mozek. Což ovšem nekoresponduje s jinými výzkumy, které tvrdí, že mozkovna se moderním lidem oproti předkům před dvěma, třemi tisíci let spíše zmenšila. Někteří to připisují snižování inteligence v civilizací přizpůsobeném prostředí, kde Homo sapiens už nečelí tolika výzvám a také vysoce propracované dělbě práce. Takže je otázka nakolik Kwanovo očekávání zvětšování mozku, je oprávněné.

Zároveň někteří neurologové upozorňují, že mozek se mohl opravdu moderním lidem zmenšit, protože pracuje efektivněji a měnily se výrazněji proporce jeho částí a míra zvrásnění šedé kůry.

Krása i méně světla ve vesmíru

Zvětšování očí pak Kwan očekává a ni ne tak kvůli trendu v asijských zemích, kde si bohaté ženy nechávají dělat plastiky, aby se jejich oči zdály větší a kulaté. Očekává, že se prosadí rozhraní na bázi očních čoček, kdy si lidé budou informace, či virtuální realitu promítat právě do těchto čoček přímo na očích a ne na monitory jako dnes - ostatně Google už propaguje svůj systém, který funguje na principu speciálních brýlí. A v neposlední řadě Kwan připisuje pravděpodobné zvětšování očí i potřebě osídlit vesmír dále od Slunce, ať již jde o Mars nebo pásmo asteroidů, kde bude celkově tmavší prostředí.

Ze stejného důvodu očekává také potřebu zvětšení nosních dírek v prostředích mimo planetu s nižším tlakem a umělou atmosférou. Lidé budoucnosti se budou moci navíc prý těšit i na hustší vlasovou pokrývku v důsledku potřeby vyrovnání možných větších tepelných zrát u větších hlav.