Vědci z Evropské komise a univerzity ve Finsku a Austrálii použili jeden z nejvýkonnějších evropských superpočítačů k vytvoření virtuální Země doplněné umělými druhy a více než 15 000 potravními sítěmi, aby předpověděli vzájemně propojený osud druhů, které pravděpodobně zmizí z povrchu zemského.

6. hromadné vymírání

Počítačový model představuje ponurou předpověď budoucnosti globální diverzity, která varuje před nezpochybnitelným faktem, že svět směřuje k šestému hromadnému vymírání.

Vědci naplnili modelový projekt 33 000 virtuálními druhy, které by si mohly najít nová místa a adaptovat se, 15 000 adaptabilními potravními sítěmi a dokonce i potenciálem invazních druhů. Simulace s výsledky zveřejněnými v Science Advances měřily příspěvek ekologických interakcí k počtu vyhynutí a modelovaly, jak „primární“ vymírání vyvolaná přímo změnou klimatu a využívání půdy vedla a povedou k dalším vymíráním.

Zmizí rostliny i zvířata

Vědecký model, vytvořený jedním z nejpokročilejších superpočítačů, nakonec předpověděl, že do konce století vyhyne více než čtvrtina zvířat a rostlin na celém světě.
V konkrétních číslech by do roku 2050 mělo zmizet 10 % rostlin a zvířat a do roku 2100 dokonce 27 procent.

Vědecký tým tvrdí, že dřívější modely trajektorií vymírání nejsou nijak zvlášť přesné, protože neberou v úvahu koextinkce, tedy situace, kdy vyhynou některé druhy, protože vymřou další, na kterých jsou ony první závislé.

Zdroj: Youtube

Vlastně až do té chvíle vědci nedokázali propojit všechny živočišné druhy v globálním měřítku, aby pochopili, jak velké ztráty vzniknou společným vymíráním. Tak vznikla modelace potravních sítí, které byly propojeny podle vzájemné potravní závislosti. Následně se do systému aplikovaly změny klimatu a využití půdy.

Virtuální druhy dokázaly rekolonizovat oblasti podle změn klimatu a přizpůsobovat se měnícím se podmínkám, vyhynout kvůli globálnímu oteplování nebo se stát obětí řetězcového vymírání.

Studie dále zjistila, že hromadné vymírání zvýší celkové vymírání těch nejzranitelnějších druhů do konce století až o 184 procent.

Poškození ekologické sítě

Studie ale neodhalila jenom vymírání fauny. Model naznačil, že dojde ke ztrátě až poloviny ekologických interakcí. Ve srovnání s poškozením struktury ekologické sítě tak může být extrémní daň z globálních změn v otázce rozmanitosti obratlovců druhořadá.

Zdroj: Youtube

Čím vyšší druh, tím větší ohrožení

V některých nejhorších simulacích zmizela až polovina spojení v potravních řetězcích. Dá se říci, že čím vyšší druh, který stojí výše v potravním řetězci, tím zranitelnější je vůči těmto dopadům, což není pro člověka zrovna dobrá zpráva.

Jak uvádějí autoři studie, pokud odborníci na ochranu přírody nezačnou urychleně začleňovat složitost ekologických interakcí a jejich roli v procesech vyhynutí do svého plánování, odvrácení probíhající krize biologické rozmanitosti se stane nedosažitelným cílem.

Zdroje: www.popularmechanics.com, medium.com, www.syfy.com