První lebky neandrtálců byly objeveny v roce 1829 v belgické vesnici Engis. Už tehdy bylo jasné, že jejich majitelé byli inteligentními tvory. Až o několik desítek let později se potvrdilo, že Homo neanderthalensis patřili ke slepé vývojové větvi člověka, která vymřela asi před 30 tisíci lety.

Charakteristickým rysem, provázejícím neandrtálce, je výroba nástrojů. Používali pěstní klíny, škrabadla, nožíky, sekery i palice. Stavěli si přístřešky, čistili si zuby a na sobě nosili talismany a amulety. To je podle paleontologů důkaz, že měli schopnost učit se. Splnili tedy jednu z podmínek vzniku jazyka.

Jak mluvili neandrtálci

Dalším předpokladem je fyzické uzpůsobení hrdla a sluchového aparátu. Výzkum zkamenělé hyoidní kosti neboli jazylky, nalezené v roce 1989 v jeskyni Kebara v Izraeli, dokazuje, že neandrtálci mluvili téměř stejně jako my. Mezinárodní tým výzkumníků analyzoval fosilní pozůstatek pomocí 3D rentgenového zobrazování a mechanického modelování. To jim umožnilo zjistit, jak se kost v krku chovala.

Jazylka se nachází mezi bradou a hrtanem. Je zavěšená z obou stran na výběžek spánkové kosti. Upíná se na ni řada svalů, včetně jazyka. U subhumánních primátů ale není umístěna v takové pozici, aby umožnila vokalizovat.

Modely naznačují, že i přesto, že se hyoidní kost neandrtálců od naší mírně lišila, byla používána velmi podobným způsobem. Britská divadelní režisérka a hlasová koučka Patsy Rodenburg navíc zjistila, že tvar hrdla v kombinaci s rozměry lebky a hrudníku Homo neanderthalensis vyvolávaly velmi neobvyklé a hlasité zvuky.

Řeč neandrtálců

Vědecký tým profesorky bioakustiky Mercedes Conde-Valverde ze španělské univerzity Alcalà dále vytvořil model vnějšího a středního ucha neandrtálců. Stanovili tak, jaké frekvence byli schopni slyšet. „Čím je spektrum širší, tím odlišnější zvuky může jedinec vydávat," říká odbornice.

Zdroj: Youtube

„Výsledky jasně ukazují, že neandrtálci byli schopni vyslovovat nejen samohlásky, ale také souhlásky. Právě ty odlišují člověka od zvířat," vysvětluje. „Kdybychom slyšeli dva z nich, jak mluví za plentou, zdálo by se nám, že posloucháme obyčejné cizince."

Zdroj:

www.mentalfloss.com, www.bbc.com, www.cs.wikipedia.org, www.novinky.cz