Geny s neandertálským původem se nazývají archaické geny. Procento neandertálské DNA v genomech moderních lidí se značně liší v závislosti na skupině populace. Lidé evropského a asijského původu nesou v průměru asi 2 až 4 % neandertálské DNA, zatímco lidé afrického původu jí nesou jen stopové množství nebo vůbec žádnou. Je to proto, že ke křížení mezi Homo sapiens a Homo neanderthalensis docházelo v době, kdy první z nich žil ještě v Africe a druhý žil mimo Afriku. Ke genovému toku mezi oběma druhy tedy došlo převážně v době, kdy sapiens opustil Afriku a přesunul se do Eurasie, kde se setkal a křížil s neandertálskou populací.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Genetické odchylky zděděné po neandertálcích

Neandrtálské geny v moderních lidech mohou ovlivňovat různé vlastnosti a chování. Vědci nyní zkoumají, jak tyto geny ovlivňují různé aspekty lidského zdraví a chování.

Pokud jde o imunitní systém, neandrtálští předkové žili v prostředí, které se lišilo od toho, ve kterém žijeme dnes. Je možné, že neandrtálské geny ovlivňují naši schopnost bojovat s infekcemi a chorobami. Například některé studie naznačují, že neandrtálské geny mohou být spojeny se zvýšeným rizikem Crohnovy choroby, celiakie a alergií.

Zároveň neandrtálské geny mohou ovlivňovat teplotu těla, což může být důvodem, proč mají lidé s vyšším podílem neandrtálských genů tendenci mít vyšší teplotu těla. Zároveň mohou ovlivnit vlastnosti pokožky, vlasů a očí, např. zvyšovat pravděpodobnost, že se u člověka vyskytnou rudo-hnědé vlasy a modré oči. A konečně ani chování a sociální vztahy nezůstaly ušetřeny, protože některé neandrtálské geny by mohly ovlivňovat i lidské chování a sociální vztahy. Například některé výzkumy ukazují že neandrtálské geny by mohly být spojené s vyšším rizikem depresí a úzkosti.

Osm společných znaků

Je důležité si uvědomit, že i když máme neandrtálské geny, jednotlivé geny hrají jen malou roli v určení našich vlastností a zdraví. Vliv neandrtálských genů se musí vždy brát v úvahu spolu s mnoha dalšími faktory, jako jsou životní styl, výživa a sociální prostředí.

Převážná většina identifikovaných genů, které zůstaly v neafrické populaci, je spojena s barvou vlasů a kůže.

Podle toho je možné vymezit osm společných znaků lidí a neandrtálců. Jsou jimi barva a typ vlasů, výhody imunitního systému, překvapivě i spánkový režim, naše sklony k depresi a závislosti, problémy se srážlivostí krve, podvýživa bílkovinami, barva očí a světlá či tmavá pleť. Více informací naleznete zde:

Zdroj: Youtube

Odstín pleti a spánkový režim

Běžný městský mýtus tvrdí, že zrzavé vlasy u lidí pocházejí od neandrtálců. Tento mýtus byl však vyvrácen, jelikož se ukázalo, že několik překrývajících se genů pro lidskou i neandertálskou populaci je spojeno se světlými i tmavými vlasy. Neandertálci měli stejně rozmanitý odstín pleti a vlasů jako současní lidé. Menší část Evropanů zdědila po neandrtálcích tmavší pleť. Gen nacházející se v blízkosti genu BNC2 je spojován se zvýšenou pigmentací kůže. Až 19 % identifikovaných překrývajících se lidských a neandertálských genů je spojeno s alelou, která vytváří tmavší kůži.

Po neandrtálcích si asi neseme i některé spánkové návyky. Některé archaické geny jsou spojeny s preferencí ponocování a podřimování během denních hodin. Jejich koncentrace se zvyšuje v přímé úměře se vzdáleností od rovníku.

Noční sovy mají zpožděný nástup produkce melatoninu, když se světlo ztlumí, což zpožďuje spánkový cyklus.

Tak co, kolik máte neandrtálských genů?

Zdroje: frontlinegenomics.com, owlcation.com, www.heritagedaily.com