Jak poznáte, že v sobě máte neandertálské geny: Napoví odstín pleti i to, jak spíte

Jarouš M Komořanský | 12. 1. 2023

Moderní lidé mají v genomu neandertálské DNA, což je vzhledem k našemu křížení poměrně logické. Tyto druhy se spolu křížili přibližně před 50 000-60 000 lety. Zejména dnešní neafrické populace ve svém genomu nesou 1 až 4 % neandertálské DNA. Ta může ovlivňovat funkci mnoha genů. Jak se projevují?

Geny s neandertálským původem se nazývají archaické geny. Procento neandertálské DNA v genomech moderních lidí se značně liší v závislosti na skupině populace. Lidé evropského a asijského původu nesou v průměru asi 2 až 4 % neandertálské DNA, zatímco lidé afrického původu jí nesou jen stopové množství nebo vůbec žádnou. Je to proto, že ke křížení mezi Homo sapiens a Homo neanderthalensis docházelo v době, kdy první z nich žil ještě v Africe a druhý žil mimo Afriku. Ke genovému toku mezi oběma druhy tedy došlo převážně v době, kdy sapiens opustil Afriku a přesunul se do Eurasie, kde se setkal a křížil s neandertálskou populací.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Genetické odchylky zděděné po neandertálcích

Neandrtálské geny v moderních lidech mohou ovlivňovat různé vlastnosti a chování. Vědci nyní zkoumají, jak tyto geny ovlivňují různé aspekty lidského zdraví a chování.

Pokud jde o imunitní systém, neandrtálští předkové žili v prostředí, které se lišilo od toho, ve kterém žijeme dnes. Je možné, že neandrtálské geny ovlivňují naši schopnost bojovat s infekcemi a chorobami. Například některé studie naznačují, že neandrtálské geny mohou být spojeny se zvýšeným rizikem Crohnovy choroby, celiakie a alergií.

Zároveň neandrtálské geny mohou ovlivňovat teplotu těla, což může být důvodem, proč mají lidé s vyšším podílem neandrtálských genů tendenci mít vyšší teplotu těla. Zároveň mohou ovlivnit vlastnosti pokožky, vlasů a očí, např. zvyšovat pravděpodobnost, že se u člověka vyskytnou rudo-hnědé vlasy a modré oči. A konečně ani chování a sociální vztahy nezůstaly ušetřeny, protože některé neandrtálské geny by mohly ovlivňovat i lidské chování a sociální vztahy. Například některé výzkumy ukazují že neandrtálské geny by mohly být spojené s vyšším rizikem depresí a úzkosti.

Osm společných znaků

Je důležité si uvědomit, že i když máme neandrtálské geny, jednotlivé geny hrají jen malou roli v určení našich vlastností a zdraví. Vliv neandrtálských genů se musí vždy brát v úvahu spolu s mnoha dalšími faktory, jako jsou životní styl, výživa a sociální prostředí.

Převážná většina identifikovaných genů, které zůstaly v neafrické populaci, je spojena s barvou vlasů a kůže.

Podle toho je možné vymezit osm společných znaků lidí a neandrtálců. Jsou jimi barva a typ vlasů, výhody imunitního systému, překvapivě i spánkový režim, naše sklony k depresi a závislosti, problémy se srážlivostí krve, podvýživa bílkovinami, barva očí a světlá či tmavá pleť. Více informací naleznete zde:

Zdroj: Youtube

Odstín pleti a spánkový režim

Běžný městský mýtus tvrdí, že zrzavé vlasy u lidí pocházejí od neandrtálců. Tento mýtus byl však vyvrácen, jelikož se ukázalo, že několik překrývajících se genů pro lidskou i neandertálskou populaci je spojeno se světlými i tmavými vlasy. Neandertálci měli stejně rozmanitý odstín pleti a vlasů jako současní lidé. Menší část Evropanů zdědila po neandrtálcích tmavší pleť. Gen nacházející se v blízkosti genu BNC2 je spojován se zvýšenou pigmentací kůže. Až 19 % identifikovaných překrývajících se lidských a neandertálských genů je spojeno s alelou, která vytváří tmavší kůži.

Toto je rekonstrukce tváře neandrtálky. Je to nejkrásnější žena, co jsem viděl, tvrdí vědec
Magazín

Toto je rekonstrukce tváře neandrtálky. Je to nejkrásnější žena, co jsem viděl, tvrdí vědec

Po neandrtálcích si asi neseme i některé spánkové návyky. Některé archaické geny jsou spojeny s preferencí ponocování a podřimování během denních hodin. Jejich koncentrace se zvyšuje v přímé úměře se vzdáleností od rovníku.

Noční sovy mají zpožděný nástup produkce melatoninu, když se světlo ztlumí, což zpožďuje spánkový cyklus.

Tak co, kolik máte neandrtálských genů?

Zdroje: frontlinegenomics.com, owlcation.com, www.heritagedaily.com

Tagy Afrika Eurasie genom kůže