Německý psychiatr a patolog Aloiz Alzheimer zkoumal tuto nemoc před více než 100 lety. Přestože uběhlo mnoho času, stále neexistuje na tuto diagnózu žádný lék. 

Zpravidla se nemoc objevuje u starších lidí, ale mladších pacientů stále přibývá. V Čechách víme o přibližně 180 000 nemocných. Hovoří se o tom, že je do jisté míry Alzheimerova nemoc dědičná, ale bude potřeba ještě mnoho let zkoumání, než vědci dojdou k nějakým dalším poznatkům.

Tři stádia nemoci

U pacientů rozeznáváme tři fáze. První je ta nenápadná a plíživá, kterou je velmi těžké rozeznat. Pacient se občas splete, něco zapomene, nebo má potíže s ovládáním běžných domácích spotřebičů. Právě tyto jemné první známky je třeba vnímat.

Ve druhém stadiu začínají být první náznaky zřetelnější. Nemocný člověk zapomene vypnout kohoutek v koupelně, nebo sporák. To už jsou život ohrožující chyby, a proto je nutné mu pomáhat. Pacient bývá zmatený a běžné úkony se pro něj stávají složitým úkonem.

Postižený nemůže být bez dozoru. Není schopen se vyjádřit, často hledá slova a ztrácí se uprostřed vlastních myšlenek. Ve třetím stádiu začíná být péče o nemocného pro jeho rodinu náročná. Pacient má potíže se sebeovládáním.

V této fázi se projevují potíže s příjmem potravy, inkontinencí, nakonec je pacient upoután na invalidní vozík, nebo lůžko. Přestává poznávat své blízké, neumí vyjádřit své potřeby a vůbec nerozumí tomu, co se kolem něj děje. 


10 varovných signálů


1. Ztráta paměti

Objevuje se časté zapomínání pracovních úkolů nebo naplánovaných akcí. Nemocný si často nemůže vzpomenout na jména známých a kolegů nebo na adresu členů rodiny.

2. Problémy v běžném životě

Nemocný zapomíná, že ještě nejedl, nebo že si vůbec uvařil jídlo. Nebo si čistil zuby a vytahuje kartáček s pastou znovu. Překvapen, že je kartáček vlhký. Je roztržitý a nesoustředěný. 

3. Problémy s řečí


Člověk s Alzheimerovou chorobou má problémy s vyjadřováním. Nemůže si vzpomenout na jednoduchá slova nebo je nahrazuje nesprávnými. To, co říká pak nedává smysl.

4. Časová a místní dezorientace


Nemocní lidé nevědí jaký je den, rok, nebo jak se dostali na místo, kde právě teď stojí. Často si nemohou vzpomenout ani na to, kde bydlí.

5. Špatný úsudek


Pacienti ztrácí kontakt s realitou. Oblékají se nesmyslně. Mají na sobě třeba dvoje kalhoty, nebo čepici v létě. Také mohou někde zapomenout dítě nebo psa. 

6. Problémy s abstraktním myšlením


Pro nemocného je obtížné chápání kreditních karet, počítače a telefonu. Nedokáže si představit čísla, množství věcí, nebo reálně následky svého konání.

7. Věci na špatném místě


Pokud najdete u svého blízkého peněženku v ledničce, nebo klíče od bytu v cukřence, není něco v pořádku. Postižený člověk už nemá schopnost si logicky spojovat, kam která věc patří.

8. Změny v náladě nebo chování

Velké labilní výkyvy nálad provází pacienty běžně. V jednom okamžiku se pobaveně směje a ve druhém se rozpláče. Nejhorší jsou záchvaty agrese a mluvení sprostě.

9. Změny osobnosti

Člověku s Alzheimerovou nemocí se může zásadně změnit osobnost. Bývá zmatený, někdy paranoidně podezíravý a jindy ustrašený. 

10. Ztráta iniciativy

Nemocný člověk ztrácí zájem o všechno. Nejdříve o své zájmy a koníčky, které pro něj byly v životě důležité, potom o sebeúdržbu a následně o cokoli. 

 Léčba nemoci

Od diagnostikování onemocnění se pacienti obvykle dožívají 8 let. Nemoc způsobuje bílkovina amyloid beta, protože vytváří amyloidní plaky a tím poškozuje buňky mozku. Nikdo dosud nezjistil, co je spouštěčem choroby a jak tuto neurodegenerativní nemoc zastavit, nebo vyléčit.

Zdroje: www.alzheimer.cz, www.nzip.cz