Podrobný výzkum odhalil další vrstvu složité hádanky psychopatie a vrhl světlo na společné povahové rysy, které mohou odhalit jedince s touto, pro laika obtížně poznatelnou, poruchou.

Na první pohled je nepoznáte

Podle lékařského institutu NIH zahrnuje psychopatie deficity v osobnosti a chování, které se vyznačují interpersonálními a afektivními aspekty, a také behaviorální deficity, jako je impulzivita a špatná kontrola chování.

Problém při identifikaci psychopatů spočívá v jejich schopnosti plynule se začlenit do běžného života, takže jsou zdánlivě nerozeznatelní od běžné veřejnosti.

Upřený pohled

Proslulý "psychopatický pohled", jak jej popsal doktor Robert Hare, zahrnuje intenzivní oční kontakt a pronikavé oči. „Zorničky psychopatů se nerozšiřují, když jsou vystaveni děsivým nebo názorným podnětům. Tito lidé navíc často udržují znepokojivě dlouhý pohled, zejména při klamavých nebo přesvědčovacích interakcích,“ vysvětluje Hare.

Studie publikovaná v časopise Journal of Research in Personality se zabývala psychopatickým pohledem hlouběji a pomocí umělé inteligence analyzovala rozhovory s více než 500 vězni ve věznici v Novém Mexiku. Zjištění odhalila, že vězni vykazující vysoké psychopatické rysy mají tendenci omezovat pohyb hlavy během komunikace, což je významný neverbální signál.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

 

Kontrola za každou cenu

Neverbální náznaky chování jsou významnou součástí komunikačního stylu jedince a často zlepšují porozumění verbálnímu obsahu,“ poznamenali vědci ve své zprávě. Studie zdůraznila, že mezilidská manipulace psychopatů je spojena s méně zjistitelnou emoční mimikou během klamavé komunikace, což svědčí buď o usilovné kontrole, nebo o relativním utlumení typických neverbálních signálů.

Hlavou ukazujeme emoce

Předchozí výzkumy prokázaly, že pohyby a směr hlavy vyjadřují emoce, jako je souhlas, nesouhlas a zmatek. Vědci se domnívají, že kombinací poznatků z předchozích studií o psychopatickém pohledu s tímto, v drobnostech se lišícím, chápáním pohybů hlavy mohou odhalit klíč k neurologickým základům psychopatie.

Tento průlomový výzkum nejen prohlubuje naše chápání psychopatie, ale také otevírá nové možnosti pro klinické lékaře, jak zpřesnit identifikaci psychopatických rysů. S tím, jak se věda bude hlouběji zabývat jemnými rozdíly neverbální komunikace, se může postupně odhalovat záhada psychopatie a nabízet pohled do složitého světa těchto zdánlivě obyčejných jedinců skrývajících neobyčejné nebezpečné rysy.

Zdroje: emefka.sk, www.hare.org, medium.com