Odborníci z různých oborů se dlouho potýkali s otázkou, jak dokázali lidé před čtyřmi tisíci lety, kteří pravděpodobně neznali kolo ani jeřáby, vybudovat tak ohromné a architektonicky dokonalé dílo. Odpověď přinesl až objev francouzsko-egyptská expedice z roku 2013. Ta v lokalitě Wádí al-Jarf na západním pobřeží Suezského zálivu u ústí Wádí Arába našla papyry, jež popisují stavbu Velké pyramidy. Dali jim název Mererův deník.

Zdroj: Youtube

Jejich autorem byl Merer. Muž, který zastával hodnost inspektora. Popisuje, jak se kamenné krychle přepravovaly na lodích po Nilu, jak je dopravovali k pyramidě a jak stavba během 26 let probíhala.

Jak se stavěly pyramidy?

Zhotovit 1,5 m dlouhý, 1 m široký a 1 m vysoký blok nebyla žádná hračka. Kameníci nejprve vysekali ve skále pomocí motyk hluboké brázdy. Tak vytvořili boky kvádru. Následně se klíny snažili odlomit kámen podél hrany. Stavební materiál se poté naložil na lodě. Merer ve svém deníku uvádí, že každá z bárek přepravovala až 30 kamenů o celkové váze 75 tun.

Jelikož v čase stavby Velké pyramidy tekl Nil zhruba 2 km od plošiny v Gíze, bylo nutné vymyslet, jak dostat lodě s těžkým nákladem do nejblíže. Inspektor uvádí, že 40 mužů postavilo na řece hráz a vodu poté nasměrovali do kanálu, jež ústil cca 500 metrů od pyramidy.

Vylámané několikatunové kamenné kvádry pak bylo nutné přemístit na stavbu. Historici předpokládají, že Egypťané používali dřevěné saně, které se tahaly po cestě vysypané jemným pískem a vyložené palmovým kmeny. Tu nejdůležitější práci měli ale dělníci před sebou. Naskládat bloky na sebe.

Systém ramp

Archeologové dlouho netušili, jaké nástroje se při stavbě Cheopsovy pyramidy využívaly. Nález ve starověkém lomu Hatnub ale tuto záhadu vysvětlil. „Objevili jsme zbytky rampy, jež byla lemována schodišti. V nich byly vyvrtané otvory pro dřevené sloupy," vysvětluje archeolog Yannis Gourdon z Institut Français d'Archéologie Orientale.

„Na saně, na nichž byly kamenné bloky umístěny, se přivázala silná lana. Ta dělníci omotávali kolem sloupů a systémem připomínající kladku je posouvaly nahoru." Takto byli Egypťané schopni vytáhnout materiál potřebný pro stavbu pyramidy po svazích se sklonem větším než 20 %.

Zdroj:

www.starovekyegypt.net, www.livescience.com, www.twojahistoria.pl