Určitá shoda panuje snad jen v názoru, že konec vesmíru bude doprovázen nějakou "velikou" událostí. Máme tu proto teorie velkého křachu, velkého rozervání nebo velkého ochlazení.

Teorie velkého křachu byla v minulém století nabídnuta jako logický protipól teorie velkého třesku. Pokud byla na počátku veškerá hmota nahuštěna do jediného bodu a nacházela se ve stavu tzv. singularity, měla by se do ní nakonec zase navrátit. Znamenalo by to, že až vesmír dosáhne limitu rozpínání, začne se naopak smršťovat, až z něho opět zbude ten jediný nahuštěný bod. Čas i prostor přestanou existovat. Na této teorii je nejvíce vzrušující možnost, že se hmota poté opět rozprskne v novém velkém třesku a vytvoří vesmír nový.

Myšlence cyklického vesmíru tleská mnoho odborníků. Vesmír se ale zatím netváří, že by se chtěl v budoucnu smrsknout. Naopak se zdá, že se jeho rozpínání zrychluje, což vědci zatím neumí vysvětlit.

Až vyhasnou hvězdy

Každá hvězda jednou dojde svého konce a je-li dostatečně hmotná, zhroutí se do černé díry. Vědci vypočítali, že tyto temné objekty budou za nějakých 10 na 43 let vesmíru zcela dominovat. Zdálo by se, že by mohly být vhodnými adepty na vesmírného zabijáka, který veškeré bytí nakonec pohltí. Tento scénář je však podle astronomů nepravděpodobný, protože dokonce i černé díry mají omezenou životnost. Jak z nich uniká Hawkingovo záření, pozvolna se vypařují.

Černé díry jsou stále záhadné, ale ještě záhadnější je temná energie, jejíž podstatu stále nikdo bezpečně nezná. Hraje nicméně roli v další teorii o zániku vesmíru, kterou astronomové označují jako velké rozervání nebo velké roztržení. Předpokládá se, že temná energie bude houstnout, až její síla získá převahu nad základními fyzikálními silami, a v důsledku toho veškerou hmotu roztrhá na částice menší než atomy. Představa je to poměrně strašidelná.

Všechno zmrzne

Ještě tu ale zbývá poměrně mladá teorie, která si klade otázku, co se stane s vesmírem v případě, že se bude rozpínat do nekonečna, aniž by se jednoho dne smrskl. V takovém scénáři se budou veškeré objekty od sebe postupně vzdalovat, čímž zeslábnou gravitační síly a ve vesmíru celkově poklesne tepelná energie. V určitém momentu zcela přestanou fungovat termodynamické procesy a teplota vesmíru se přiblíží absolutní nule. Všechno doslova zmrzne. Jak by takové velké ochlazení vypadalo, ukazuje video:

Zdroj: Youtube

Zdroje: https://astronomy.com/, https://www.nature.com/, https://www.discovermagazine.com/